Eli­as Pel­to­nen / STT

Jää­kie­kon NHL:ssä Mont­re­al Ca­na­dien­sin Joel Ar­mia oh­ja­si tol­pan kaut­ta ki­lah­ta­neen jouk­ku­een­sa voit­to­maa­lin Co­lum­bus Blue Jac­ket­sia vas­taan. Ot­te­lu päät­tyi vie­ras­jouk­kue Mont­re­a­lin eduk­si lu­ke­min 4–2.

Kol­man­nen erän lo­pul­la syn­ty­nyt maa­li oli Ar­mi­al­le vas­ta kau­den toi­nen.

– Maa­lin te­ke­mi­nen tun­tuu tot­ta kai ai­na hy­väl­tä. Otan täs­tä pe­lis­tä kai­ken hy­vän ir­ti ja jat­kan eteen­päin, Ar­mia sa­noi pe­lin jäl­keen me­di­al­le jouk­ku­een­sa X-ti­lil­lä jul­kais­tus­sa haas­tat­te­lus­sa.

Ar­mi­al­le ky­sees­sä oli vas­ta seit­se­mäs NHL-ot­te­lu täl­lä kau­del­la. Hän aloit­ti kau­den AHL-lii­gan La­va­lis­sa.

En­sim­mäi­ses­sä eräs­sä ot­te­lun avaus­maa­lis­ta vas­ta­si hui­ke­an yk­si­lö­suo­ri­tuk­sen teh­nyt Co­lum­buk­sen Pat­rik Lai­ne. Lai­ne sai na­pat­tua kie­kon oman si­ni­vii­van tun­tu­mas­ta ja vii­le­tet­tyä Mont­re­a­lin pe­laa­jien ohi lä­pi­a­joon, jos­ta hän vii­meis­te­li kau­den nel­jän­nen osu­man­sa.

Pe­lin jäl­keen Lai­ne kui­ten­kin to­te­si, et­tä ot­te­lu meni käy­tän­nös­sä täy­sin pen­kin al­le.

– Tein maa­lin, mikä tun­tui mel­ko hy­väl­tä. Sii­tä ot­te­lu jat­kui yh­tä ala­mä­keä, Lai­ne sa­noi seu­ran­sa Yo­u­tu­be-ka­na­val­la jul­kais­tus­sa

haas­tat­te­lus­sa.

Lai­ne oli al­ku­kau­des­ta pit­kään si­vus­sa louk­kaan­tu­mi­sen vuok­si. Nyt hän sa­noi, et­tä pe­laa­mat­to­muus nä­kyy.

– Kä­det ei­vät toi­mi, kie­kot pomp­pi­vat. En aio kui­ten­kaan it­keä sen vuok­si. Oli­si pi­tä­nyt pe­la­ta pa­rem­min, Lai­ne sa­noi.

Lois­ta­vaa al­ku­kaut­ta pe­lan­nut New York Ran­gers voit­ti ko­ti­ot­te­lus­sa Det­roit Red Wing­sin maa­lein 3–2.

Det­roi­tin suo­ma­lais­vah­ti Vil­le Hus­so nap­pa­si ot­te­lus­sa 38 tor­jun­taa.

Det­roi­tin pai­das­sa noin 15 mi­nuut­tia jääl­lä näh­ty Ol­li Määt­tä sai en­sim­mäi­ses­sä eräs­sä jää­hyn kam­pi­tuk­ses­ta.

Ran­ger­sin suo­ma­lais­hyök­kää­jä Kaa­po Kak­koa ei pe­lis­sä näh­ty. Hä­net on ase­tet­tu "pit­kä­ai­kais­ten louk­kaan­tu­nei­den" lis­tal­le. Kak­ko voi ol­la pit­kään­kin pois­sa jäil­tä, sil­lä ky­sei­sel­le lis­tal­le ase­tet­tu­jen odo­te­taan ole­van ai­na­kin 24 päi­vää pois­sa jouk­ku­een ko­koon­pa­nos­ta.

Kak­ko louk­kaan­tui kak­si päi­vää ai­em­min, kun Ran­gers koh­ta­si Buf­fa­lo Sab­re­sin. Suo­ma­lais­pe­laa­ja kaa­tui ot­te­lus­sa pa­han­nä­köi­ses­ti va­sem­man jal­kan­sa pääl­le.