Ome­na­sa­to on kyp­sy­mäs­sä myös Sa­ta­kun­nan kor­keu­del­la. Lou­nais-Suo­men Mart­to­jen ko­ti­ta­lou­den asi­an­tun­ti­ja, po­ri­lai­nen Sari Rai­nin­ko vink­kaa, et­tä pe­rin­teis­ten hil­lo­jen ja me­hu­jen li­säk­si ome­nat voi säi­löä myös kui­vaa­mal­la.

– Oma suo­sik­ki­ni on kui­vat­tu ome­na. Se käy mai­ni­os­ti vaik­ka ma­keis­ten kor­vik­kee­na, Rai­nin­ko sa­noo.

Kui­vat­tu­ja ome­nia ei tar­vit­se erik­seen so­ke­roi­da. Ome­nan oma he­del­mä­so­ke­ri tii­vis­tyy nes­teen haih­tu­es­sa, ja lop­pu­tu­los mais­tuu ma­ke­al­ta. Kui­va­tut ome­nat säi­ly­vät esi­mer­kik­si pa­pe­ri­pus­sis­sa ja va­lol­ta suo­jat­tu­na par­haim­mil­laan jopa use­am­pia vuo­sia.

Ome­nat voi kui­va­ta mo­nel­la ta­paa. Ome­nan kota pois­te­taan ja he­del­mä sii­vu­te­taan ohuik­si rin­ku­loik­si. Ome­na­rin­ku­lat le­vi­te­tään uu­nin ri­ti­läl­le, ja lai­te­taan uu­niin. Uu­nis­sa pi­de­tään pien­tä läm­pö­ti­laa, ja uu­nin­pel­tiä au­ki. Läm­pö­ti­la ei saa nous­ta yli 50 as­teen. Uu­nis­sa ome­nat saa­vat kui­vua muu­ta­man tun­nin.

Ennen kuivaamista omenat leikataan noin 5 mm paksuisiksi viipaleiksi. Kuva: Martat

Ennen kuivaamista omenat leikataan noin 5 mm paksuisiksi viipaleiksi. Kuva: Martat

Jos ha­lu­aa ol­la sääs­te­li­äs säh­kön­käyt­tä­jä, ome­na­rin­ku­lat voi uu­ni­kui­va­tuk­sen si­jaan ri­pus­taa roik­ku­maan nau­rul­le. Ome­nat saa­vat kui­vaa na­rul­la 2-3 päi­vää, kun­nes ne tun­tu­vat nah­keil­ta ja kui­vu­neil­ta. Vaih­to­eh­toi­ses­ti ome­na­rin­ku­lat voi kui­vat­taa myös uu­nin­pel­lil­lä tai ri­ti­läl­lä il­man uu­nia.

Hyö­ty­kas­vi­kui­vu­ril­la­kin ome­nien kui­vaa­mi­nen hoi­tuu. Sel­lai­sen voi vuok­ra­ta käyt­töön­sä esi­mer­kik­si Lou­nais-Suo­men Mar­toil­ta.

Lue Mart­to­jen oh­jeet ome­nan kui­vaa­mi­ses­ta täs­tä.