Mi­nun Poni Ry jär­jes­tää maa­nan­tais­ta kes­ki­viik­koon kes­tä­vän he­vo­sai­hei­sen lei­rin tois­ta ker­taa tänä ke­sä­nä Po­rin ra­vi­ra­dal­la. Lei­rin oh­jel­maan kuu­luu ta­lu­tus­rat­sas­tus­ta ra­vi­ra­dan po­neil­la sekä ra­vaus­ta ih­ka oi­kei­den po­ni­kop­pa­kär­ry­jen kyy­dis­sä. Po­nien hoi­to on myös isos­sa osas­sa lei­riä ja lei­ri­läi­set pää­se­vät opet­te­le­maan, mi­ten po­ne­ja hoi­de­taan niin il­ta­tal­lin, kuin te­o­ri­a­tun­nin­kin muo­dos­sa. He­vo­sai­hei­sel­la lei­ril­lä pääs­tään myös hyp­pi­mään es­tei­tä kep­pi­he­vos­ten kans­sa ja lei­ri päät­tyy leik­ki­mie­li­siin lei­ri­ki­soi­hin, jos­sa ku­kin lei­ri­läi­nen saa osal­lis­tua ha­lu­a­maan­sa es­te­luok­kaan ja ylit­tää it­sen­sä. Oh­jel­mas­sa on myös mu­ka­vaa yh­des­sä­o­loa, lef­fail­lan ja gril­lai­lun mer­keis­sä sekä tiis­tai­na pääs­tään ui­maan Po­rin maa­ui­ma­laan, bus­si­kyy­dil­lä.

Lei­ri on suun­nat­tu 7-12-vuo­ti­ail­le ja se kus­tan­taa 95 €/lap­si. Lei­ri si­säl­tää ma­joi­tuk­sen ra­vi­ra­dan kat­so­mo­ra­ken­nuk­ses­sa, ruo­kai­lut, va­rus­teet, va­kuu­tuk­sen sekä oh­jel­man ja maa­ui­ma­la­vie­rai­lun. Lei­ri al­kaa maa­nan­tai­na 22.7. klo 14:00 ja päät­tyy kes­ki­viik­ko­na 24.7. klo 12:00.

Lei­ril­le voi il­moit­tau­tua soit­ta­mal­la tai lait­ta­mal­la teks­ti­vies­tiä nu­me­roon 050-9176352 (Pin­ja Kop­pi) tai säh­kö­pos­tit­se pin­ja.kop­pi@po­rin­ra­vit.fi.