On niin suh­tee­ton­ta tämä tu­lois­ta ja töi­den te­os­ta kes­kus­te­lu. Mikä on ero Ale­pan kas­san ja esi­mer­kik­si For­tu­min joh­ta­jan työn­te­ol­la ja pal­kal­la sii­tä?

Ale­pan kas­san on ol­ta­va pai­kal­la kun työ­nan­ta­ja sa­noo, For­tu­min joh­ta­ja päät­tää it­se. Ale­pan kas­san palk­ka on mur­to-osa ky­sei­sen joh­ta­jan pal­kas­ta. Jos kas­sa mo­kaa tai­taa työ­suh­de ol­la kat­kol­la, For­tu­min joh­ta­ja sai ison li­sä­palk­ki­on, vaik­ka mo­ka­si ja tosi pa­has­ti mo­ka­si­kin. Elä­ke­kin tu­lee joh­ta­jal­la ole­maan mo­ni­sa­ta­ker­tai­nen kas­saan ver­rat­tu­na.

Mut­ta kuka nyt on täh­täi­mes­sä, no se pie­ni­palk­kai­nen. Pie­ni­palk­kais­ten val­ta tun­tuu ole­van hui­ma, se voi kaa­taa Suo­men ta­lou­den, var­sin­kin, jos työ lop­puu ja hän saa työt­tö­myys­kor­vaus­ta.

Or­po ja Pur­ran ve­ro­na­len­nuk­set ovat pien­tä kai­ken rin­nal­la, mut­ta kui­ten­kin epä­oi­keu­den­mu­kai­sia. Mo­lem­mil­la on suh­teel­li­suu­den­ta­ju ka­don­nut.

Hur­raa köy­hät, olet­te Suo­men tur­va! Rik­kail­la tas­kut pul­lot­ta­vat va­ral­li­suu­des­ta, mut­ta heis­tä ei ole Suo­men pe­las­ta­jik­si. Näin on, jos us­kom­me ny­kyis­tä hal­li­tus­ta.

Se­ni­o­ri

Mar­ja Nirk­ko­nen