Tunnista tuttu ehdokas

Vas­taa ja voi­ta. Voit osal­lis­tua kil­pai­luun 24.3. men­nes­sä.

Voita liput Erämessuille!

Ar­vom­me joka viik­ko li­put mes­suil­le (2 ai­kuis­ten lip­pua, ar­vo 24€). Vas­taa ke­nen kans­sa mes­suil­le tu­li­sit. On­nea ar­von­taan!

Erä­mes­sut

Tun­nis­ta tut­tu eh­do­kas

Osallistu kilpailuun

Lomaketta lähetetään!