Ai­ka hai­pak­kaa täs suv­vee koh­re men­nää, ko tän­nää Äi­tei­päi­vän ol­laa jo tou­ko­kuu pu­a­les­vä­lis. Lu­an­to o he­rän­ny vi­her­tää, vaik­kei ol ny tääl eres sa­ta­nuk­ka. No al­ka­val vii­kol pi­täs ina sat­taak­ki ja saa­raa lu­an­too hy­vät ha­jut ja sii­te­pö­lyt ti­ä­hes. Kyl soo ih­meel­li­ne as­ja tua lu­an­no her­rää­mi­ne uu­tee lois­toos. Ran­noil jo kel­ta­set ren­tu­kat kuk­kii ja kir­jo­si­ap­po­ki tuli muu­te kes­ki­viik­kon, niät asun­to­e­sit­tel­lyy o pii­san­nu koko lop­pu­vii­ko jo­ka­ki­ki­ses pön­tös ei­kä ain eres nii so­pu­sis mer­keis­kä. Oi­kees­ti iha­na aa­mu täm­mö­see kaik­kei mee äi­tei om­maa päi­vää, vaik sil­ti äi­ti ränt­tää pit­tää mi­ä­les muu­ten­ki. Vih­ron­ki o läm­mint tääl­lä­ki, ei­kä vaa tual jos­sai mu­al­päi mail­maa, jos kuu­lem­ma kär­vis­tel­lää mel­ko­sis hel­teis ja jopa jo ve­si­pu­las­sak­ki, nin­ko ny esim. Es­pan­jas. Ei tar­vin­nu aa­mus­ti len­kil läh­teis tol­lat it­tees, vaa pii­sas iha short­sit ja tee­pai­ta. Täm­möst lis­sää, mut koh­tuus kai­kes.

Ku­lu­nu viik­ko ol­lu mo­ni­mu­a­to­ne, nin­ko tää mu­a­ti­sa­na ny­ky­si o. Fii­rat­tu pa­na­ni­päi­vää, jän­nät­ty eu­ro­vii­sui, jää­ki­ak­koo ja ny sit viä tää Äi­tei­päi­vä­ki täs. Tai­taa sil­ti viä ol mon­taa muu­ta­ki, mut näist ny kum­min­ki jo­ku­ne sana täs. Tos yh­ten aa­mun kuu­lus­tel­tii rar­jost et fil­la­ril töi­hi me­ne­vii pal­kit­tii pa­na­neil. Ei kaik­ki ker­riin­ny to­pat­taa, mut osa kyl ot­ti mi­ä­lel­läs mat­ka­ev­vääks trah­tee­ra­tu pa­na­ni föl­liis. Oi­kee kiva ele tä­mä­ki, enem­mä täm­mö­sii hyvä mi­ä­le an­ta­jii! Miäs kyl siin kaf­fee lo­mas fun­tee­ras et­tei häne ty­ä­vu­a­si­nas (yli 40) kuk­kaa aa­mu­si ty­ä­mat­kal, fil­la­ril täält ran­nalt Me­ka­nii ja Kar­ja­ran­taa mit­tää trah­tee­ran­nu. Päi­vas­to, jos oli hu­a­no keli, lu­mi­tuis­kuu tai rä­päs­kää tai­vaa täy­relt oli po­li­si us­sei Toi­joe kou­lu­koh­ral vah­tis pal­laa­ko py­ä­räs val­kee?? Sil­lo ei viä ol­lu help­poi le­rei vaa han­kaa­jat etu­py­ä­räs tai tas­ku­lamp­pu vaa. Moni siin sa­kot sai. Ny ei tair po­li­si sem­mo­sii kyt­tää­mis­sii ker­rii­täk­kä? Jää­ki­a­kos hä­vit­tii eka peli, vaik nii oli heh­ku­tet­tu Su­a­me poi­kai pu­a­lest, ko noo muka ne ame­rik­ka­lai­set nii nu­a­rii ja ko­ke­mat­to­mii. Ei­päs ol­luk­ka ko val­lan­ki ta­sa­ver­tast po­ruk­kaa. No toi­ne ot­te­lu sen­tää meni lop­pui lo­puks Su­a­me piik­kii, vaik siin­ki ha­ke­mist oli, mut jat­kos sit kai pa­rem­paa kuu­lem­ma? Ei­kä se iha sit nap­pii men­ny eu­ro­vii­suis­ka, vaik mää­ki van­ha ih­mi­ne val­voi lop­puu as­tik­ka yäl yli kah­tee. No hop­pee ei ol häp­pee ja voi­tet­tii me kum­min­ki siin sit sil­ti mo­nel sort­tii, vaik­kei Tam­pe­reel ens vu­a­reks vii­sui saa­tuk­ka, mut nä­ky­vyyt ja hyv­vää mi­ält, nii saa­tii ko ja­jet­tii­ki koko Eu­roo­pal.

Meil o fii­rat­tu Äi­tei­päi­vää jo förs­kot­tii, mut kyl tän­nää­ki kuu­lem­ma poik­kee­jii o. Val­ko­vu­ak­koi o vaa­sis köö­ki pöy­räl, flaku flei­jaa sa­los ja hau­roil o käy­ty. Pröt­tii­ki pii­saa, niät tart­teek se sit yh­ti­käs mit­tää muut, muk­ko mu­ka­vaa yh­re­sol­loo...

Ul­la Lei­no

po­ri­lai­nen mur­re­maa­ka­ri ja ko­ti­seu­tu­neu­vos