Es­ko Kal­li­o­nie­mi / STT

Äs­sien ja Sai­Pan vä­li­nen kamp­pai­lu syt­tyi kun­nol­la liek­kei­hin vas­ta vii­me mi­nuu­teil­la. 2–2-ti­lan­tees­sa odo­tel­tiin jo jat­ko­ai­kaa, kun­nes al­koi ta­pah­tua.

Äs­sien kap­tee­ni Jes­se Jo­en­suu tak­la­si Sai­Pa-kul­mauk­ses­sa Kal­le Maa­lah­tea, joka vai­pui ken­tän pin­taan. Kie­kon­me­ne­tys päät­tyi sii­hen, et­tä juu­ri Jo­en­suu pää­si niit­taa­maan pe­lin voit­to­maa­lin. Äs­sät voit­ti 4–2.

Sai­Pan pen­kil­lä ti­lan­ne kuo­hut­ti pe­lis­sä ja vie­lä sen jäl­keen­kin. Pe­li­a­jan um­peu­dut­tua Sai­Pal­le tuo­mit­tiin vie­lä toi­mi­hen­ki­lön ran­gais­tus.

–  Se oli pe­lin rat­kai­su­maa­li. Ym­mär­rän, et­tä jot­kut nä­ke­vät ti­lan­teen toi­sin, mut­ta mie­les­tä­ni me kär­sim­me vää­ryyt­tä. Mi­hin­kään se ei tie­tys­ti enää tul­kin­ta muu­tu, Sai­Pan pää­val­men­ta­ja Vil­le Hä­mä­läi­nen kom­men­toi.

Pai­kal­la oli ta­pah­tu­mia ker­taa­mas­sa myös ero­tuo­ma­ri­val­men­ta­ja Sami Sep­pä­lä.

–  Ti­lan­ne oli iso pe­lis­sä, mut­ta niil­lä vä­li­neil­lä, mitä mi­nul­la on käy­tös­sä, se näyt­ti puh­taal­ta tak­lauk­sel­ta kie­kol­li­seen pe­laa­jaan, Sep­pä­lä ar­vi­oi.

Äs­sil­le voit­to oli toi­nen pe­räk­käi­nen, kun taas sar­ja­jum­bo Sai­Pa kär­si toi­sen pe­räk­käi­sen tap­pi­on­sa. Äs­sien De­rek Ba­rach kat­kai­si 13 maa­lit­to­man ot­te­lun put­ken­sa.