Ta­pio Kes­ki­ta­lo / STT

Suo­men mies­ten jal­ka­pal­lo­maa­jouk­kue oli en­nen sun­nun­tain ot­te­lui­ta EM-kar­sin­ta­loh­kon­sa kär­jes­sä, mut­ta pe­lien jäl­keen Huuh­ka­jat löy­tyy kol­mos­si­jal­ta.

– Ki­ha­rai­sek­si me­nee, Huuh­ka­jien pää­val­men­ta­ja Mark­ku Ka­ner­va sa­noi sun­nun­tain Tans­ka-ot­te­lun jäl­keen.

Huuh­ka­jat hä­vi­si Hel­sin­gis­sä Tans­kal­le 0–1. Ka­zaks­tan ku­kis­ti sun­nun­tai­na Poh­jois-Ir­lan­nin 1–0, ja Slo­ve­nia nui­ji myö­häis­pe­lis­sä 4–0-vie­ras­voi­ton San Ma­ri­nos­ta.

Tans­ka ja Slo­ve­nia ovat H-loh­kon keu­lil­la. Kum­mal­la­kin on koos­sa 13 pis­tet­tä. Suo­mi on 12 pis­teel­lään kol­mos­pai­kal­la, ja Ka­zaks­tan on sa­mas­sa pis­te­mää­räs­sä. Vai­sut kar­sin­nat pe­lan­nut Poh­jois-Ir­lan­ti on kol­mes­sa pis­tees­sä ja loh­kon heit­to­pus­si San Ma­ri­no nol­lil­la, kun kai­kil­la on pe­lat­tu­na kuu­si ot­te­lua.

Kus­ta­kin loh­kos­ta kak­si pa­ras­ta ete­nee en­si ke­sä­nä Sak­sas­sa pe­lat­ta­vaan lop­pu­tur­nauk­seen. Li­säk­si kol­me paik­kaa on ja­os­sa jat­ko­kar­sin­nas­ta, jon­ne jouk­ku­eet va­li­koi­tu­vat Kan­so­jen lii­gan kaut­ta.

Huuh­ka­jien mah­dol­li­suu­det EM-ki­soi­hin ovat yhä kel­vol­li­set. Jouk­kue koh­taa lo­ka­kuus­sa Slo­ve­ni­an vie­rais­sa ja Ka­zaks­ta­nin Hel­sin­gis­sä. Loh­kou­rak­ka päät­tyy mar­ras­kuus­sa ko­ti­pe­lil­lä Poh­jois-Ir­lan­tia ja vie­ras­kamp­pai­lul­la San Ma­ri­noa vas­taan.

– Kaik­ki on niin sa­no­tus­ti vie­lä omis­sa ja­lois­sam­me. Nel­jä pe­liä on vie­lä jäl­jel­lä ja pal­jon pis­tei­tä ja­os­sa. Mi­nul­la on luot­ta­mus jouk­ku­ee­seen, et­tä saa­vu­tam­me ta­voit­teem­me, Ka­ner­va sa­noi ja ko­ros­ti lo­ka­kuun ot­te­lui­den suur­ta mer­ki­tys­tä.

Slo­ve­ni­an lop­puoh­jel­ma on vai­kea, sil­lä se on koh­dan­nut San Ma­ri­non jo kah­des­ti. Suo­men isän­nöin­nin jäl­keen se koh­taa Poh­jois-Ir­lan­nin sekä huip­pu­pe­laa­jia vi­li­se­vän Tans­kan vie­rais­sa ja päät­tää urak­kan­sa ko­ti­kamp­pai­lul­la Ka­zaks­ta­nia vas­taan.

Tans­kan jäl­jel­lä ole­vat ko­ti­ot­te­lut ovat Ka­zaks­ta­nia sekä Slo­ve­ni­aa ja vie­ras­kamp­pai­lut San Ma­ri­noa sekä Poh­jois-Ir­lan­tia vas­taan. Myös Ka­zaks­ta­nil­la on haas­ta­va lop­puoh­jel­ma, sil­lä se koh­taa kär­ki­maat Tans­kan, Slo­ve­ni­an ja Suo­men vie­rais­sa. Li­säk­si se isän­nöi San Ma­ri­noa.

Huuh­ka­jil­le Tans­ka-ot­te­lu toi ikä­viä uu­ti­sia, sil­lä Il­ma­ri Nis­ka­nen ja Oli­ver Ant­man louk­kaan­tui­vat.