Ta­pa­ni Salo / STT

Il­ves näyt­ti Po­rin Äs­sil­le kaa­pin pai­kan jää­kiek­ko­lii­gan puo­li­vä­lie­rien avauk­ses­sa Tam­pe­reel­la. Tam­pe­re­lais­jouk­ku­een kap­tee­ni Ee­me­li Suo­mi is­ki kak­si maa­lia ja joh­ti Il­vek­sen 5–1-voit­toon.

Il­ves oli hä­vin­nyt kak­si edel­lis­tä ot­te­lu­aan Äs­siä vas­taan run­ko­sar­jas­sa te­ke­mät­tä maa­li­a­kaan, mut­ta nyt oli toi­nen ää­ni kel­los­sa.

Il­ves aloit­ti maa­lin­te­on jo kol­men mi­nuu­tin pe­lin jäl­keen, kun Aku Räty vii­meis­te­li Pet­ri Kon­ti­o­lan ja Jyr­ki Jo­ki­pa­kan hie­no­jen syöt­tö­jen jäl­keen maa­lin ta­ka­kul­mal­ta 1–0. Do­mi­nik Ma­sin is­ki 2–0 nä­tis­ti por­ras­te­tun hyök­käyk­sen jäl­keen. Toi­sen erän alus­sa Il­vek­sen kap­tee­ni Suo­mi teki maa­lin edes­tä Il­vek­sel­le 3–0, ja sii­nä oli jo rat­kai­sun ma­kua. Pää­tö­se­rän alus­sa San­te­ri Vir­ta­nen teki Il­vek­sen nel­jän­nen maa­lin ja koh­ta pe­rään Suo­mi il­lan toi­sen­sa.

– Em­me ol­leet it­sek­käi­tä, vaan pe­la­sim­me toi­sil­lem­me. Äs­sät on äi­jä­po­ruk­ka. Hei­dän maa­lil­leen ei ole help­po pääs­tä, avaus­maa­lin lau­ko­nut Räty tuu­ma­si.

Il­vek­sen puo­li­vä­lie­rien avaus­ta to­dis­ti jäl­leen ko­mea ylei­sö, 11 307 kat­so­jaa.

Jouk­ku­ei­den seu­raa­va yh­tee­not­to on Po­ris­sa maa­nan­tai­na. Vä­lie­riin pää­see nel­jäl­lä voi­tol­la.