Po­rin Äs­sät ja Ener­sen­se ovat sol­mi­neet pää­yh­teis­työ­kump­pa­nuus­so­pi­muk­sen, ker­too Äs­sät. Iso­mä­ki Aree­nan uu­si nimi on so­pi­muk­sen myö­tä Ener­sen­se Aree­na. Äs­sien myyn­ti­joh­ta­ja Tee­mu Tuo­mi ker­too, et­tä kes­kus­te­lut aree­nan ni­mes­tä aloi­tet­tiin en­sim­mäi­sen ker­ran noin kak­si vuot­ta sit­ten.

Pääs­töt­tö­miä ener­gi­a­rat­kai­su­ja to­teut­ta­val­la Ener­sen­sel­lä on Po­ris­sa pait­si yh­ti­ön pää­kont­to­ri myös me­ri­tuu­li­voi­man ja­lus­ta­rat­kai­sui­hin eri­kois­tu­nut Ener­sen­se Of­fs­ho­re Män­ty­luo­dos­sa. Sa­ta­kun­nas­sa toi­min­taa on li­säk­si Har­ja­val­las­sa ja Rau­mal­la.

Ener­sen­se Aree­nan en­sim­mäi­nen ot­te­lu on Lii­ga-kau­den avaus, kun Äs­sät koh­taa Il­vek­sen kes­ki­viik­ko­na 13.9. klo 18.30.