STT

Min­ja Kor­ho­nen jat­koi lois­to­kaut­taan voit­ta­mal­la yh­dis­te­tyn maa­il­man­mes­ta­ruu­den poh­jois­mais­ten hiih­to­la­jien nuor­ten MM-ki­sois­sa Slo­ve­ni­as­sa. Kul­ta on Suo­mel­le ki­so­jen en­sim­mäi­nen.

Yh­dis­te­tyn tuo­re nuor­ten olym­pi­a­voit­ta­ja ja ai­kuis­ten maa­il­man­cu­pis­sa­kin jo me­nes­ty­nyt Kor­ho­nen läh­ti hiih­to­la­dul­le nel­jän­te­nä mä­ki­o­suu­den jäl­keen. Mes­ta­ruu­teen au­ke­si lois­to­sau­ma, kun ki­saa joh­ta­nut Slo­ve­ni­an Tia Ma­lovrh jät­ti ki­san kes­ken puo­li­vä­lis­sä. Syy­nä oli va­ras­läh­tö.

Lop­pu­ki­ris­sä Kor­ho­nen ku­kis­ti Yh­dys­val­tain Ale­xa Bra­be­cin 1,5 se­kun­nil­la. Heta Hir­vo­nen oli ki­san 19:s.

Ruot­sa­lai­sen hiih­don su­per­lu­paus Al­var Myhl­back oli hä­kel­lyt­tä­vän yli­voi­mai­nen al­le 20-vuo­ti­ai­den mies­ten 10 ki­lo­met­rin hiih­dos­sa Slo­ve­ni­as­sa. Myhl­bac­kin saa­vu­tuk­sen ar­voa nos­taa, et­tä hän on vas­ta 17-vuo­ti­as.

En­sim­mäi­sis­sä nuor­ten MM-ki­sois­saan kil­pai­le­va Myhl­back ku­kis­ti toi­sek­si si­joit­tu­neen Sveit­sin Isai Näf­fin 52,4 se­kun­nil­la. Pe­rin­tei­sen hiih­to­ta­van kil­pai­lus­sa kol­mas oli Nor­jan Mons Mel­bye.

Suo­ma­lai­sis­ta par­haas­sa vauh­dis­sa Pla­ni­cas­sa oli 23:nnek­si si­joit­tu­nut Nii­lo Mä­ki­nen, mut­ta ero voit­ta­jaan oli lä­hes kak­si ja puo­li mi­nuut­tia. Jal­ma­ri Bergq­vist oli 39:s, Ak­se­li Pit­kä­nen 43:s ja lo­pus­sa ase­mi­aan me­net­tä­nyt Juho Län­si­luo­to 47:s.

Suo­ma­lai­set jäi­vät kau­as kär­ki­vauh­dis­ta maas­to­hii­ih­don al­le 20-vuo­ti­ai­den nais­ten 10 ki­lo­met­ril­lä. Pa­ras suo­ma­lai­nen oli 17:nnek­si yl­tä­nyt Nora Ky­tä­jä. Hän hä­vi­si pe­rin­tei­sel­lä hiih­to­ta­val­la ruot­sa­lais­voit­ta­ja Eve­li­na Cru­sel­lil­le mi­nuu­tin ja 40 se­kun­tia.

Suo­ma­lai­sis­ta El­la Noo­ra Haa­pa­leh­to oli 26:s, Sil­va Kemp­pi 27:s ja Se­le­ne Ros­si 42:s.

Ho­pe­al­le hiih­ti An­dor­ran Gina del Rio ja prons­sil­le Nor­jan An­ni­ken Sand.

Suo­ma­lai­set jou­tu­vat la­dul­le kau­ka­na kär­jen ta­ka­na yh­dis­te­tyn nuor­ten MM-kil­pai­lus­sa. Poi­kien mä­ki­o­suu­del­la 15. si­jal­le hy­pän­nyt Valt­te­ri Ho­lo­pai­nen pää­see kel­lo 16.15 al­ka­vaan kym­me­nen ki­lo­met­rin hiih­toon mi­nuu­tin ja 24 se­kun­nin pääs­sä joh­ta­vas­ta itä­val­ta­lai­ses­ta Paul Walc­he­ris­ta. Ho­lo­pai­nen hyp­pä­si Pla­ni­can HS102-mä­es­tä 91,5 met­riä.

Ee­me­li Kurt­ti­la yl­si 87 met­rin hy­pyl­lään 19:nnek­si ja läh­tee la­dul­le vii­si se­kun­tia Ho­lo­pai­sen jäl­keen. Her­man Hap­po­sen hyp­py jäi 84 met­riin ja toi 29. si­jan. Ar­si Tie­tä­väi­nen pon­nis­ti Hap­po­sen ta­voin 84 met­riä ja oli 42:s.