STT

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus (KHO) ei tut­ki ym­pä­ris­tö­jär­jes­tö­jen il­mas­to­va­li­tus­ta.

Green­pe­a­ce ja Suo­men luon­non­suo­je­lu­liit­to kat­soi­vat va­li­tuk­ses­saan, et­tä val­ti­o­neu­vos­ton edus­kun­nal­le an­ta­ma il­mas­to­vuo­si­ker­to­mus ei si­säl­tä­nyt riit­tä­viä toi­mia, joil­la Suo­men hii­li­nie­lu­va­jet­ta kor­jat­tai­siin.

KHO kat­soi, et­tä il­mas­to­vuo­si­ker­to­muk­seen si­säl­ty­vät val­ti­o­neu­vos­ton rat­kai­sut ei­vät täs­sä vai­hees­sa si­säl­tä­neet va­li­tus­kel­pois­ta hal­lin­to­pää­tös­tä.