Juk­ka Sil­vast

Kak­si var­si­nai­ses­ta käy­tös­tä pois­tu­nut­ta ra­ken­nus­ta pa­loi Po­rin seu­dul­la maa­nan­tai­ta vas­ten yöl­lä. Asu­mat­to­man ta­lon pa­los­ta tuli hä­ly­tys pe­las­tus­lai­tok­sel­le klo 02.50 Ul­vi­lan Ki­vi­al­hon­tiel­le. Tyh­jil­lään ole­van asuin­ra­ken­nuk­sen sii­pi­o­suus tu­hou­tui, mut­ta pe­las­tus­lai­tos pys­tyi es­tä­mään tu­len le­vi­ä­mi­sen pe­rus­ra­ken­nuk­sen puo­lel­le.

Aa­mu­yöl­lä kel­lo 04.24 pa­lo­lai­tos sai hä­ly­tyk­sen Ul­vi­las­ta Lat­to­me­rel­le joh­ta­val­le Pai­kal­lis­tiel­le. Ai­van tien var­res­sa, ta­lous­kes­kuk­ses­ta eril­lään ole­va kui­vu­ri eh­ti pa­laa maan ta­sal­le en­nen pa­lo­lai­tok­sen saa­pu­mis­ta pai­kal­le. Po­lii­si tut­kii syt­ty­mis­syy­tä. Kui­vu­ri oli ol­lut jo pi­dem­pään va­ras­to­käy­tös­sä, ei enää kui­vu­ri­na. Hä­ly­tyk­sen teki naa­pu­ri.

Mitä il­mei­sem­min myös Ki­vi­al­hon­tien asuin­ra­ken­nus­pa­lo me­nee po­lii­si­tut­kin­taan. Päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri Tuo­mas Kis­ko­la ei aa­mul­la ai­van var­muu­del­la osan­nut sa­noa, ot­taa­ko po­lii­si asi­an työ­lis­tal­leen.

Uu­tis­ta on tar­ken­net­tu hä­ly­ty­sa­jan osal­ta kel­lo 7.50.