STT

Toi­mi­tus­mi­nis­te­ris­tön ul­ko­mi­nis­te­ri Pek­ka Haa­vis­to (vihr.) pi­tää tie­do­tus­ti­lai­suu­den tä­nään kel­lo 11. Ti­lai­suu­den ai­hee­na on en­si vuo­den pre­si­den­tin­vaa­lit.

Haa­vis­ton odo­te­taan il­moit­ta­van, et­tä hän aset­tuu eh­dol­le Suo­men seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si.

Kak­sis­sa edel­li­sis­sä vaa­leis­sa Haa­vis­to on jää­nyt vaa­leis­sa toi­sek­si. 2012 hän hä­vi­si Sau­li Nii­nis­töl­le toi­sel­la kier­rok­sel­la, 2018 Nii­nis­tö voit­ti suo­raan en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la.

Pre­si­den­tin­vaa­lien en­sim­mäi­nen kier­ros jär­jes­te­tään 28. tam­mi­kuu­ta ja mah­dol­li­nen toi­nen kier­ros 11. hel­mi­kuu­ta 2024.