Le­gen­daa­ri­sen Köy­li­ön Lal­lin­ta­lon syys­kau­den keik­kail­lat käyn­nis­ty­vät täs­sä kuus­sa. En­sim­mäi­se­nä Köy­li­öön saa­puu esiin­ty­mään sta­di­on­luo­kan Ha­loo Hel­sin­ki!. Bus­si­kul­je­tuk­set täyt­ty­vät ym­pä­ri Län­si-Suo­mea ja talo myy­dään en­nak­koon täy­teen.

­– Olem­me teh­neet hur­jas­ti työ­tä Lal­lin­ta­lol­la ja nyt kova työ tuot­taa tu­los­ta. Vä­keä saa­puu jopa kol­mes­sa pol­ves­sa Lal­lin­ta­lol­le rei­lun 100 ki­lo­met­rin sä­teel­tä Lal­lin­ta­lon jär­jes­tä­mil­lä bus­si­kyy­deil­lä. Meno on kuin kul­tai­sel­la 80-lu­vul­la, iloit­see Lal­lin­ta­lon puu­ha­mies Tomi Virén.

Lal­lin­ta­lol­la on ra­ken­net­tu oh­jel­mis­toa jo pit­käl­le en­si vuo­teen.

Tu­los­sa on huip­puil­to­ja, esi­mer­kik­si hur­jaa suo­si­o­ta täl­lä het­kel­lä naut­ti­va Ves­te­ri­nen Yh­ty­ei­neen, jon­ka kier­tue hui­pen­tuu Lal­lin­ta­lon eri­kois­pit­kään fi­naa­li­kon­sert­tiin 3. jou­lu­kuu­ta.

Ha­loo Hel­sin­ki! esiin­tyy Köy­li­ön Lal­lin­ta­lol­la 28.10.2022.