Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä

His­to­ri­an toi­nen Kuuk­ka­rin Wan­hat Ta­lot –ta­pah­tu­ma jär­jes­tet­tiin sun­nun­tai­na. Täl­lä ker­taa KWT:n jär­jes­te­lyis­tä vas­ta­si syk­syl­lä 2023 pe­rus­tet­tu Pro Kuuk­ka­ri –yh­dis­tys. Vaik­ka ta­pah­tu­mas­sa vie­rai­li myös sade, kä­vi­jöi­tä kau­pun­gi­no­san hiek­ka­ka­duil­la ja idyl­li­sil­lä pi­hoil­la riit­ti heti aa­mu­kym­me­nel­tä. Pil­vien väis­tyt­tyä het­kek­si, kä­vi­jöi­den vir­ta jat­kui ta­sai­se­na il­ta­päi­vään as­ti.

Kuuk­ka­rin ra­ken­nus­kan­ta koos­tuu pää­o­sin lä­hes al­ku­pe­räi­sis­tä 1800-lu­vun lo­pun ja 1900-lu­vun al­ku­vuo­sien hir­si­ta­lois­ta. Asuk­kaat esit­te­li­vät jäl­leen ko­te­jaan ja pi­ho­jaan, ja nii­hin tu­tus­tu­mi­nen kiin­nos­ti vie­rai­ta. Omat maus­teen­sa ta­pah­tu­maan toi­vat alu­een viih­tyi­sät pop-up-kah­vi­lat ja ra­vin­to­lat, kirp­pik­set, mu­siik­ki- ja muut tai­de-elä­myk­set.

Ta­pah­tu­ma on­nis­tui oi­kuk­kaas­ta sääs­tä huo­li­mat­ta hy­vin. Pe­rin­ne jat­kuu, kol­mas ker­taa odot­taa ke­säl­lä 2026.

Idyllinen miljöö veti väen 6. osaan.

Idyllinen miljöö veti väen 6. osaan.

Kuukkarissa riittää osaaville remontoijille töitä.

Kuukkarissa riittää osaaville remontoijille töitä.

Kauniiden porttien takana avautuu upeita pihoja.

Kauniiden porttien takana avautuu upeita pihoja.

Neuvosmiehenkadulta löytyy upeasti entisöity saunarakennus.

Neuvosmiehenkadulta löytyy upeasti entisöity saunarakennus.

Tapahtumaan oli valikoitunut 20 kiinnostavaa kohdetta.

Tapahtumaan oli valikoitunut 20 kiinnostavaa kohdetta.

Keskustan kupeessa eletään kuin maalaismaisemissa.

Keskustan kupeessa eletään kuin maalaismaisemissa.