Tert­tu Tom­mi­la, Pori

– Kes­kus­te­lut las­ten hy­vin­voin­nis­ta ovat ol­leet mie­len­kiin­toi­sim­pia. Sat­tu­moi­sin olin Puu­vil­las­sa kuun­te­le­mas­sa.

Kalevi Haanpää

Kalevi Haanpää

Ka­le­vi Haan­pää, Pori

– En ole ol­lut seu­raa­mas­sa Suo­mi­A­ree­naa, en­kä oi­ke­as­taan tie­dä, mis­tä siel­lä on kes­kus­tel­tu.

Maria Tervalahti

Maria Tervalahti

Ma­ria Ter­va­lah­ti, Kan­kaan­pää

– Asia on niin, et­tä tu­lim­me mie­he­ni kans­sa kat­so­maan tätä sir­kus­ta. Se oli mi­nus­ta iha­na ve­to­nau­la. Pi­din eni­ten esi­tyk­ses­tä, jos­sa oli nii­tä pie­niä, jot­ka jut­te­li­vat (The Flying But­t­res­ses). Se oli mu­ka­va kan­sain­vä­li­nen tuu­lah­dus.