STT

Sää jat­kuu vii­kon­lop­pu­na vuo­de­nai­kaan näh­den läm­pi­mä­nä mut­ta epä­va­kai­se­na.

Ma­ta­la­pai­neen vai­ku­tuk­ses­ta läm­pö­ti­lat py­syt­te­le­vät noin 15–20 as­teen vä­lil­lä, ker­too Il­ma­tie­teen lai­tok­sen päi­vys­tä­vä me­te­o­ro­lo­gi He­le­na Laak­so STT:lle.

Lau­an­taik­si odo­te­taan sa­de­kuu­ro­ja enim­mäk­seen maan ete­lä- ja kes­ki­o­sas­sa. Il­ma­tie­teen­lai­tos va­roit­taa myös uk­kos­puus­kis­ta lau­an­tai­na Kai­nuus­sa ja Koil­lis­maal­la. Sa­de­va­roi­tuk­sia on lau­an­tai­na myös maan län­si­o­sis­sa. La­pis­sa on lau­an­tai­na pou­tai­sem­paa.

Sun­nun­tai­na sa­de­kuu­rot har­ve­ne­vat suu­res­sa osas­sa maa­ta, luul­ta­vas­ti eni­ten maan kes­ki- ja poh­joi­so­sas­sa. Sun­nun­tai­na sa­de­kuu­ro­ja voi kui­ten­kin tul­la La­pis­sa­kin.

Myös sää­pal­ve­lu Fo­re­ca ar­vi­oi ai­em­min, et­tä sa­teis­ta huo­li­mat­ta syys­kuun en­sim­mäis­tä vii­kon­lop­pua vie­te­tään vuo­de­nai­kaan näh­den ta­va­no­mais­ta läm­pi­mäm­mäs­sä sääs­sä.

Vaik­ka päi­vä­läm­pö­ti­lat ovat syys­kuun al­ku­päi­vi­nä laa­jal­ti 15–20 as­tet­ta, Kes­ki- ja Poh­jois-La­pis­sa läm­pö­ti­lat voi­vat pu­do­ta kym­me­neen as­tee­seen.