Yy­te­rin koi­ra­ran­nal­la si­jait­se­va uo­ma on ni­mel­tään Le­vo­no­ja. Tänä ke­vää­nä oja on sy­ven­ty­nyt sii­nä mää­rin, et­tä kui­vin ja­loin ylit­se pää­se­mi­nen voi ol­la mah­do­ton­ta, ai­na­kin nou­su­ve­den ai­kaan.

Po­rin kau­pun­gin puis­to­työn­te­ki­jä Min­na Mur­to­mä­ki ker­too, et­tä ojan sy­ve­ne­mi­nen joh­tuu pait­si maan nou­se­mi­ses­ta, myös sii­tä, et­tä kau­pun­ki tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti kai­vaa ojaa sy­vem­mäk­si tä­män täs­tä.

Mur­to­mä­ki ker­too, et­tä Le­vo­no­ja on las­kuo­ja, jota pit­kin ve­det Le­von alu­eel­ta las­ke­vat me­reen. Vesi työn­tää ojaan jat­ku­vas­ti hiek­kaa me­res­tä, ja voi tuk­kia ojan. Jos ojaa ei pi­de­tä au­ki, niin pian Le­vol­la tul­vii. Sik­si uo­man on py­syt­tä­vä au­ki me­reen as­ti.

Luon­non­voi­mat ovat syy sil­le­kin, et­tei ran­taan Le­vo­no­jan yli ra­ken­ne­ta sil­taa, vaik­ka sel­lais­ta­kin on pyy­det­ty.

– Hiek­ka tai jäät vei­si­vät sen men­nes­sään, Mur­to­mä­ki sa­noo.

Le­vo­no­jan ylit­se vie­vä sil­ta löy­tyy met­säs­tä, hie­man en­nen koi­ra­ran­taa.

Levonoja on laskuoja, joka laskee Levolta mereen. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Levonoja on laskuoja, joka laskee Levolta mereen. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Mur­to­mä­ki muis­tut­taa, et­tei var­si­nai­nen koi­ra­ran­ta jat­ku ai­van koko ran­ta­vii­van mi­tal­ta. Osa ran­nas­ta on ta­val­lis­ta, yleis­tä ran­taa. Siel­lä voi kul­kea, ja jo­ka­mie­hen oi­keus sal­lii myös koi­ran ul­koi­lut­ta­mi­sen ja uit­ta­mi­sen.

Pau­lii­na Vil­pak­ka