Po­rin ra­vi­ra­dan uu­dis­tu­nees­sa ra­vin­to­la Hur­mok­ses­sa her­ku­tel­laan sun­nun­tai­na 12. tou­ko­kuu­ta Äi­tien­päi­vä­lou­nas­ta Jan­ne Tul­kin tah­dis­sa. En­sim­mäi­nen kat­taus on tar­jol­la klo 12:00–13:30 ja toi­nen kat­taus klo 14:30–16:00. Jan­ne Tulk­ki & Tu­li­nen Sy­dän esiin­tyy duo­na noin 45 mi­nuut­tia kum­pai­sen­kin kat­tauk­sen ai­ka­na.

Jan­ne Tulk­ki (s. 18. ke­sä­kuu­ta 1975 Ori­ve­si) on suo­ma­lai­sen mu­siik­ki­viih­teen mo­ni­toi­mi­ja. Kau­niin bas­so­ba­ri­to­nin omaa­va lau­la­ja ja lau­lun­te­ki­jä soit­taa myös te­no­ri­sak­so­fo­nia, pi­a­noa, kla­ri­net­tia sekä ki­ta­raa. Vuon­na 1999 en­sim­mäi­sen pit­kä­soit­ton­sa jul­kais­sut Tulk­ki tun­ne­taan myös Syk­syn Sä­vel -kil­pai­lun voit­ta­ja­na vuon­na 2001. Hän voit­ti ki­san kap­pa­leel­laan ”Yk­si­näi­nen pit­kä tie”. Mui­ta hä­nen tun­net­tu­ja kap­pa­lei­taan ovat mm. ”Si­ni­sen Tai­vaan Sa­teen­ka­ri”, ”Tul­vii Poh­jan­maa” sekä ”Kul­ku­rin Kuu”.

Li­put kat­tauk­siin ja li­sä­tie­dot ta­pah­tu­mas­ta löy­ty­vät Po­rin ra­vien ko­ti­si­vuil­ta osoit­tees­ta www.po­rin­ra­vit.fi

Äi­tien­päi­vän juh­la­me­nu

Pi­naat­ti­hun­nu­tet­tua loh­ta L,G

24 h hau­du­tet­tua pos­sua L,G

Pu­na­juu­ri-au­ra­juus­to­pais­tos L,G

Li­ha­pul­lat ja na­kit L,G

Til­li­pe­ru­nat / Ris­tik­ko­pe­ru­nat L,G

Puu­tar­hu­rin­sa­laat­ti L,G

Broi­le­ri-ca­e­sar­sa­laat­ti L,G

Au­rin­ko­sa­laat­ti L,G

Lohi-nuu­de­li­sa­laat­ti L,G

Sa­vu­po­ro­rul­lia L (saa­ta­va­na glu­tee­nit­to­ma­na)

Sme­ta­na­sil­li L,G

Herk­ku­si­la­kat L,G

Kah­vi / tee

He­del­mä­sa­laat­ti L,G

Äi­tien­päi­vä­kak­ku L,G