Ho­tel­lin si­jain­ti, luon­to­ar­vot ja mu­kau­tu­mis­ky­ky saa­vat ke­hu­ja. Ti­lat so­pi­vat pie­nis­tä kick of­f­seis­ta eli aloi­tus­ta­pah­tu­mis­ta isoi­hin kon­fe­rens­sei­hin, ja ne on help­po muo­ka­ta ta­pah­tu­man tar­pei­siin.
– Saam­me hy­vää pa­lau­tet­ta ko­kous- ja ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­tä. Luon­to­mai­se­ma tuo oman, ki­van li­sän­sä ja suu­ret ik­ku­nam­me ei­vät ar­kai­le sen näyt­tä­mis­tä, myyn­ti­pääl­lik­kö An­ne Yli-Kes­ti ker­too.
Ai­nut­laa­tui­nen Yy­te­rin luon­to tar­jo­aa­kin lä­hes ra­jat­to­mas­ti mah­dol­li­suuk­sia.
– Oh­jaa­jam­me avul­la löy­dät juu­ri omaan ti­lai­suu­tee­si, ko­kouk­see­si tai vaik­ka pik­ku­jou­luu­si par­hai­ten so­pi­vat ak­ti­vi­tee­tit. Oh­jel­ma kat­kai­see tiu­kan päi­vä­oh­jel­man mu­ka­vas­ti, li­sää ryh­mä­hen­keä ja an­taa vir­taa, An­ne kan­nus­taa.
Vink­ki Jää toki yök­si! Ho­tel­lis­sa on 115 huo­net­ta, jois­ta kak­si mai­se­ma-sviit­tiä.

Salin isoista ikkunoista aukeaa ainutlaatuinen maisema Yyterin luontoon. Tyylikäs kattaus, herkullinen ruoka ja ystävällinen palvelu tekevät tapahtumastasi ikimuistoisen.

Salin isoista ikkunoista aukeaa ainutlaatuinen maisema Yyterin luontoon. Tyylikäs kattaus, herkullinen ruoka ja ystävällinen palvelu tekevät tapahtumastasi ikimuistoisen.

Ama­zing Yy­te­ri vai hiek­ka­hiih­to?

So­pi­si­ko si­nun po­ru­kal­le­si par­hai­ten leik­ki­mie­li­nen Ama­zing Yy­te­ri Race -kisa tai rei­pas pa­ti­koin­ti lin­tu­tor­neil­le lan­kon­ke­ja eli kä­ve­ly­sil­to­ja pit­kin?
Tii­mi­hen­keä ko­hot­taa myös fat bike -kier­ros upeil­la ran­ta- ja met­sä­po­luil­la. Ho­tel­lin pi­has­sa on pa­del­kent­tä ja lä­hi­maas­tos­sa Seik­kai­lu­puis­to Hui­kee ja Yy­te­ri Golf.
– Mie­len­kiin­tois­ta toi­min­taa on myös kyl­py­läs­säm­me ja muis­sa si­sä­ti­lois­sa. Joo­ga on suo­sit­tua, sa­moin uu­tuu­tem­me, tan­ko­tans­si, An­ne jat­kaa.
Hiek­ka­hiih­to nos­taa hien pin­taan ja on ta­kuu­var­mas­ti haus­kaa. Ran­ta­ret­ken päät­teek­si pais­te­taan mak­ka­raa ja hör­pä­tään ter­ma­ri­kah­vit.
– Kai­ken tar­vit­ta­van si­nap­pia myö­ten saat­te tie­tys­ti tääl­tä.
Tie­sit­kö? Lä­hel­le Vir­kis­tys­ho­tel­li Yy­te­riä ava­taan 3,5 heh­taa­rin laa­jui­nen koi­ra­met­sä. Li­sä­tie­to­ja saat fa­ces­sa yy­te­rin­koi­ra­met­sa ja ins­tas­sa yy­te­rin­koi­ra­met­sa

Hyvä lisä tapahtumapäivääsi on jooga tai muu räätälöity ohjelma.

Hyvä lisä tapahtumapäivääsi on jooga tai muu räätälöity ohjelma.

Lau­teil­ta me­ri­nä­kö­a­la

Ho­tel­lin kyl­py­lä ja Chil­l­day-hoi­to­la tar­jo­a­vat hem­mot­te­lua. Seit­se­män­nen ker­rok­sen pra­me­at sau­na­ti­lat pi­tää it­se ko­kea: ihai­le mer­ta suo­raan lau­teil­ta ja seu­raa lei­ja­lau­tai­li­joi­den hur­jaa aal­to­jen uh­maa. Nau­tis­ke­le par­vek­keen ja­cuz­zis­sa vir­vok­kei­ta kirk­kaan tai­vaan al­la, ihai­le au­rin­gon­las­kua ja bon­gaa täh­den­len­to­ja.
Eri­koi­suus Pa­no­ra­ma-svii­tin par­vek­keel­la on po­re­am­me.

Löylyttele seitsemännen kerroksen luksussaunassa ja nauti upeasta merimaisemasta.

Löylyttele seitsemännen kerroksen luksussaunassa ja nauti upeasta merimaisemasta.

An­tau­du ma­ku­jen vie­tä­väk­si

Tie­sit­kö muu­ten, et­tä Bist­ro Yvon­ne on ni­met­ty Suo­men ai­no­an aa­te­lis­mis­sin, Yvon­ne Cons­tan­ce Eriks­dot­ter de Bruyn-Ou­bo­te­rin mu­kaan. Hä­net va­lit­tiin Miss Suo­mek­si vuon­na 1954.
Bist­ron keit­ti­ö­mes­ta­ri Ter­hi Poh­jo­lan ra­ken­ta­ma ruo­ka­lis­ta am­men­taa lä­hi­tuot­ta­jien raa­ka-ai­neis­ta ja se­son­gin tar­jon­nas­ta.
Ma­ku­her­mo­ja kut­kut­ta­vat muun mu­as­sa sa­vus­tet­tu peu­ran­li­ha­tar­tar, yrt­ti­nen po­len­ta­kak­ku, ka­ra­mel­li­soi­dut met­sä­sie­net ja riis­ta­kas­tik­keel­la ryy­di­tet­ty peu­ran ul­ko­fi­lee. Jäl­ki­ruo­ka­suo­si­tus, pis­taa­si­kuo­rut­tei­nen suk­laat­ryf­fe­li, kruu­naa il­lal­li­sen.
Vink­ki Ko­kei­le drink­ki­baa­rin mock­tail-lis­taa ja va­lit­se vaik­ka Mol­lins, jol­le maun an­ta­vat man­go- ja man­sik­ka­sii­rap­pi, sit­ruu­na­me­hu ja soo­da.

Bistro Yvonnen ruokalista on herkuttelijan unelma. Mukana on aina kauden sesonkituotteita ja lähituottajien parasta antia.

Bistro Yvonnen ruokalista on herkuttelijan unelma. Mukana on aina kauden sesonkituotteita ja lähituottajien parasta antia.

Ta­pah­tu­mat ve­tä­vät vä­keä

Syk­sy ja tal­vi ovat Yy­te­ris­sä ta­pah­tu­mien juh­laa.

30.9. Ka­se­va

28.10. Cos­tel­lo & Rock’n Roll Boys

3.11. Ant­ti Ke­to­nen

4.11. Maus­te­ty­töt

11.11. Ol­li Ha­lo­nen

17.11. Ko­ti­te­ol­li­suus

2.12. Kum­me­li, en­sim­mäi­nen jää­hy­väis­kier­tue

Vink­ki Kum­me­li-il­lan buf­fet + lip­pu -pa­ke­tit on lop­puun­myy­ty, mut­ta ma­joi­tus­pa­ket­te­ja voi vie­lä ol­la jäl­jel­lä. Kan­nat­taa myös ky­sel­lä mah­dol­li­sia pe­ruu­tus­paik­ko­ja.