Syk­sy ai­kan eka­lu­ak­ka­lai­sell lap­se­lap­sel­len on tul­lu tar­jot­tu vä­li­pa­laks kau­ra­ryyn­sut­tu. Hän on ko­vas­ten­ki ihas­tun­nu sii­he. Olen ker­ton­nut, ett sem­most keit­tä­mä­tönt kau­ra­ryy­ni-, mai­to- ja so­ker­puu­ro sy­ät­tim pap­pa lap­suu­de­ai­kan melk­ken kai­kiss huu­sol­leiss ja ett joka ko­diss sill ol iha oma ni­mi­tyk­ses. Ne­tist löy­dys mal­liks sems­si ni­mei ko tu­a­re­puu­ro, penk­ki­vel­li, jät­kä­vel­li, junt­ta­puu­ro, kau­ra­ryyn­sös­sy ja kau­ra­mös­sö. Jät­kä­vel­li-ni­mi­tys on tul­lu ai­ko­nas sa­vo­toilt. Met­tä­ty­ä­mi­äs­te ei tar­vin­nu aa­mus­te lait­ta prasu pes­sä­hä puu­ron­keit­tä­mist var­te.

Omi muis­toi­hin kau­ra­ryyn­su­tust liit­ty muu­ta­mi tärk­ki­öi asi­oi. Sil­lon kau­poist löy­dys kaht eri sort­ti kau­rank­ryy­nei. Ol sem­most ai­ka krou­vin­kok­kost ja sitt sem­most pi­ä­nemp­pä. Mu suu­hun so­vis pa­rem­mi se fii­nimp koko. Tärk­kiä ol kanss se, ett kui kaua mai­to sai imeyt­ty nii­hin kryy­nei­hi. Sem­ne kym­me mi­nut­ti ol mull so­pev aik. Jos­kus kä­vein kel­la­rist ha­ke­mass man­sik­hil­lo­ki sii­he sutu sek­ka­ha.

Ru­pe­si iha muis­te­le­ma niit eri ru­ak­ki ja her­kui ko sil­lo ai­ko­nas teh­ti ja sy­ät­ti. Siis ni­me­no­man teh­ti ite – ei os­tet­tu val­mi­nas kau­poist, niin­ko ny­kyä. (Sa­mall tul mi­ä­le­he, ett kui mah­ta lä­hi­ai­koin ruu­an­te­ke­mi­sek­ki muut­tu. Iso­naa­pu­rin tou­hu ova se olos­si, ett pa­him­mil­las tääll meil­läk­ki jou­du­ta sy­ä­mi­se taas lait­ta­ma ite pa­la­vit­te kla­peit­te avull. Si­ält am­mu­ta oh­juk­sill mei­jä säh­kö­lin­jap poikk ja koht me is­tu­ta nu­a­ti­oill kä­ris­tä­mäss mak­ka­ra.)

Kir­jas­tost löy­dys kir­ja ni­mel­täs ’Ruo­ka-Ka­le­va­la’. Si­ält tul vas­ta­ham pali tu­tui ru­a­kit­te ni­mei ja teko-oh­jeit. Pis­te­täs tähä mal­liks muu­ta­mi iha aak­kos­jär­jes­tyk­sess. Kui mo­nell mah­ta tull vesi ki­ä­lell, ko niit muis­te­le: ke­sä­keit­to, köy­hä ri­ta­ri, lais­kam­pe­ru­na, vis­pi­puu­ro, lauk­ka­mak­kar, läs­ki­soos, ma­ka­roon­vel­li, oh­rank­ryyn­puu­ro, pap­pi­la hä­tä­vä­ra, ra­par­per­kiis­sel…

’Köy­hä ri­ta­ri’ o rau­ma­murt­te­ne mo­nik­ko­mu­a­to ’köy­his­tä ri­ta­reis­ta’. Yk­sik­kö olis ’köyh ri­tar’.

Mat­ti Pur­si­hei­mo