Kyl o rum­maa kuu­lus­tel sal­laa ih­mis­te puh­heit, mut mihi pis­tät kor­vas, ko nu­a­ret fi­lo­soof­fit mi­ät­tii is­soo ää­nee mail­ma men­noo. Kaks ala­kou­luik­käist flik­kaa is­tu täsä yks päi­vä mu ere­sä­ni lin­ja­pii­lis ja fun­tee­ras. Kes­kus­te­lu meni suu­ri piir­tei täl­lai:

– Ti­ä­räk­sää, mitä o fin­laa­tio?

– Ti­ä­rä. Se o sitä, ko mil­lää ei ol mit­tää ar­voo. Mee mum­mu sano, et on­neks tuf­fa nimi o Ar­vo. Se pys­syy nin kav­va ko tuf­fa el­lää.

– No tua o tsouk­ki, pelk­kä vit­si. Mut oi­kees­ti fin­laa­tio o sitä, et­tes saa viik­ko­ra­hal­las os­tet­tuu en­nää kym­ment Pät­kist ja kym­ment Fa­ze­ri­naa ja sem­most hi­a­noo, pink­kii po­ni­vih­koo, ko mää ole kav­va ha­lun­nu.

– Mut ti­äk­sää, et fin­laa­tio voi ol sem­most­ki, et nyte sää tyk­käät jos­ta­ki ja hu­a­men et.

– Tar­kot­taa­ko tua kans nin­ko poi­kii…

– Hi-hi-hi! Se tar­kot­taa vaik mitä. Mu ker­pii­li­ni ei mak­sa­nu pal­jo mit­tää, mut ko se sai­ras­tu ja vi­ä­tii lää­kä­rii, ni äi­ti sano, et kyl tuli tyy­riiks. Ei se ol­lu fin­laa­ti­oo mut se o, ko äi­ti san­noo sitä ro­taks. Mum mi­ä­les­tä­ni ker­pii­li ar­vo nou­si siit lää­kä­ri­rei­sust. Ei se lää­kä­ri olis sitä tut­ki­nu, jos sil ei olis ol­lu tär­keet ar­voo.

– Mut vai­vaa­ko mee mum­muu fin­laa­tio, ko sil o te­ko­pol­vi ja te­ko­lonk­ka? Jos­tai ai­neest teh­ty. Ja tuf­fal o te­ko­ham­paat. Kaik­kii kor­vaa­vii ruu­mii­os­sii o kek­sit­ty, mut mum­mu san­noo, et ei ol van­haks hi­mo­mist.

 – On se fin­laa­ti­oo, mut nin o seki, mitä ih­mis­te pääs ta­pah­tuu van­han. Ul­ko­pu­alt läh­tee tuk­ka ja si­sä­pu­alt aja­tuk­set. Se näk­kyy sil­lai, et van­hai mi­ä­lest joku si­ka­ma­gee jut­tu o iha tyh­mä. Ei van­hat ym­mär sil­lai ko nu­a­ret. Niit­te ai­vot o pi­ä­nen­ty­ny.

”Lin­ja-au­tos­sa on tun­nel­maa, lin­ja-au­tos­sa mat­ka kat­ke­aa…” Sil­lai lau­let­tii en­ne van­haa. Mun olis kovi teh­ny mi­ä­le­ni san­noo fli­koil, et tom­mo­set mat­ka­kump­pa­nit o eri­no­mast vas­ta­lää­ket inf­laa­ti­ol ja nos­taa vah­vas­ti jul­ki­se lii­ken­tee ar­voo. Ne inf­laa­ti­ost kär­sii, ko kö­köt­tää yk­si­näs au­toi­sas ja noi­tuu pu­na­sii va­loi ja lii­ken­ne­ruuh­kaa ja pen­sa hin­taa.

Kröön­ruus­ka