Tän­nää py­hän, ko tätä jut­tuu­ni täs kna­put­te­le o Se­ve­ri päi­vä ja jo se saa ai­kaa sem­mo­se lep­po­sa läi­käh­ryk­se ja po­si­tii­vi­se il­ma­pii­ri, mut­tei ny ol lain­ka ky­sy­mys siit vaa pe­rin­ne­kon­ser­tist ei­le lav­van­tain. Nyte täm­mö­ses mail­ma­ti­lan­tees tul­lee tämä täst muu­ten­ki fun­tee­ran­neeks niit ent­ti­sii ai­koi, ko meen­ki van­hem­mat ja iso­van­hem­mat o jou­tu­nu sora jal­lois el­lää. Tun­tuu et­tei ol yh­tää opit­tu his­to­ri­ast ja se kau­heuk­sist, ko tom­mo­set it­te­val­ti­aat saa täl­lät koko mail­ma se­ka­si ja ih­mi­set pelo val­taa. Jol­lai­lai kum­min­ki to­rel hyvi pas­sas just tähä syk­syy tää se­ni­o­ri­köö­ri Vaa­ri­lau­lu ree­raa­ma pe­rin­ne­kon­sert­ti. Noli saa­nu jal­li­tet­tuu föl­lii kan­kaa­pää­läi­se Kor­su­tö­pi­nän­ki ja se pas­sas­ki tosi hyvi sihe sam­maa hen­kee ja vois san­noo et kel­ven­si lau­lui sa­no­ma hyvi ih­mis­lä­hei­seks.

Har­ri Keto joh­ta­ma vaa­ri­po­ruk­ka oi­kee kom­meel kok­koo­pa­nol muu­te, tai­si ol pe­rä­ti yli 30 har­maa­hap­sist tai jo hap­ses hä­vit­tä­nyt ryh­ri­käst ikä­mi­äst siin koo­ris, ko täl­läs lau­lut al­kuu. Tu­tut sä­ve­let ää­ne­av­vaa­mis­lau­lu jäl­kee sy­tyt­ti kuu­li­jat kuu­lus­tel­lee tark­kaa lau­lui sa­noi, nii Sil­la­pää mars­si­lau­lus, ko Kau­ne­hin maa, Syn­nyin­maal­le ja sit viä Oi kal­lis Suo­men­maa lau­lust­ki. Sa­nat sai fun­tee­raa it­te­kun­ki siin mo­nem­moist ja hiuk­ka nin­ko vai­vih­kaa toi­voo, et saa­tas pit­tää jat­kos­ki Su­a­mi vap­paan maan. Sit Ve­te­raa­nik­var­tet­ti Leh­to­se Vei­ko joh­rol ja ha­nu­ris­ti Satu tah­rit­ta­man sy­tyt­ti vii­mi­sek­ki aja­tuk­siis jää­neet kuu­li­jat fun­tee­raa elä­määs ja stää et va­het­tas­ko jon­ku päi­vä toi­seks? Il­ta Kan­nak­sel ja Ää­ni­se aal­lot ot­ti ja val­taas koko sa­lil­li­se kah­jaa ja ta­pu­tuk­sii pii­sas. Vä­li­ai­ka tu­li­ki hyv­vää koh­taa, ko sy­rän oli jo pa­kah­tu­mai­sil­las siit pe­rin­ne­tun­nel­mast. Kaf­fee oli oi­keel­laist ja ni­su­se sii­vuist ei nä­ky­ny seit­tä­mää kirk­koo läpi, nin­ko ent­ti­sis pi­rois.

Kor­su­tö­pi­nä oli voo­ros, 3 naist ja kol­me mi­äst. Oli ha­nu­ri, saha, rum­mut ja ve­to­pa­su­na. Sit lo­tat tum­ma ja vaa­lee lau­luis, mut kyl try­kiks ir­rot­ti sa­has­tas po­ru­ka van­hin­ki ja yh­ty lau­luu. Ko­ti­maa­ni täh­det, Suo­men Lot­ta, Lii­sa pien, Ää­ni­se aal­lot heilt­ki ja Ko­ru­vals­si. Ker­ke­si mi­ä­hel ku­hi­see et­te ol en­ne kuul­luk­ka vii­mist lau­luu, mut fun­tee­ra­si et vis­sii siin mei­na­taa sil­lai, et su­a­ma­lai­ne lot­ta o nin­ko koru. Se pal­jas­tu­ki sit tryk­fee­liks ja oli kor­su­vals­si. Ei hät­tää mit­tää, nau­tin­nol­list kuul­ta­vaa jo­ka­ki­ki­ne. Ko­din kynt­ti­lät lau­let­tii kaik­ki yh­res, sa­mal­lai­ko iha lo­puks Ve­te­raa­ni il­ta­huu­to­ki. Vaa­ri­lau­lu pää­si viä lau­teil kyl siin ja heilt kuul­tii Ko­din var­ti­jat sekä ain yht hög­tiid­li­ne Fin­lan­dia. Kii­tos pe­rin­ne­lau­lui ai­kaa­saa­mast hy­väst mi­ä­lest kai­kil teil!! Tun­nel­ma sen­ku ti­he­ni ja läm­mi­hen­ki­ses til­fäl­lis tun­tu kaik­ki viih­ty­vä ja mi­ä­les­säs lä­het­tä­vä suu­ret kii­tok­set myäs erel­li­sil su­ku­pol­vil, joist lau­luis ker­rot­tii mm. Et mul­las­ta maan isät kat­so­vat poi­ki­aan...

Ul­la Lei­no

Po­ri­lai­nen mur­re­maa­ka­ri ja ko­ti­seu­tu­neu­vos