Mar­ras­kuu, se pim­mein ja sur­kein kuu­kau­si mone mi­ä­lest, mut em­mää ny sil­ti iha siit ol sam­maa mi­ält kum­min­ka. Pa­la­tak­se­ni ny toho pääl­lik­rii­vauk­see, joka jat­kuu­ki muu­te ko­ko­nai­seks lau­seeks, ni se tuli mi­ä­lee­ni tos aa­mul ko ol­tii len­kil ja hiuk­ka sat­taa ti­hut­ti. Siis ”sat­taa knap­pii ja fäl­lyt o ai­ral ja su­a­lis­to kar­huk­ki viä pal­jaal pai­ral”. Ot siit ny sit sel­vää, mitä kai­ke kaik­ki­aa mah­taa­ka mei­nat? Tä­kä­läi­ne sa­non­ta ny ai­na­ki jo van­ha kan­sa suus. Sev­ver­ra ti­ä­rä siit mää­ki, ek­ko täält meilt men­nää tolp­pa­ti­ät pit­ki ja yli Su­as­me­re tiä su­a­raa, ni siäl o Su­a­lis­to ni­mi­ne plas­si. Sil­lo ai­ka­nas siäl kort­tee­ras kum­min­ki kuu­lem­ma Kar­hu-ni­mi­ne fa­mil­ja, ti­ä­si anop­pi el­läis­säs san­noo, ko tiuk­ka­si hält tua sa­non­na al­ku­per­rää. Täm­mö­set van­hat sa­non­nat vaa pulp­puu ain jos­tai, nin­ko toi­ne kans, jon­ka vii­me vii­kol vaa to­te­si, ko fun­tee­rat­tii et mah­taak to­ril viä ol pu­a­lu­koit? It­tek­se­ni päät­te­li, et ne tai­taa ol jo saa­nee mi­ä­he kä­res. No sa­non­nat sik­ses ja et­tiip­päi nin­ko mum­mu lu­mes.

Nii, kyl mää oi­kees­tas iha tyk­kää täst mar­ras­kuus­tak­ki, ko joo­nit tre­ko­lis o ta­ka­nap­päi ja voi se suh­tee ny an­taa ol ja vaik iha naut­tii vaa ku­ti­mes tai hyvä kir­jas kans sil­lo­ko silt tun­tuu. Ei tart­te tau­koo­mat pyh­jet to­mu­jak­ka, kon­nei ne täs hä­mä­räs eres näy, vaik ti­ä­tää kyl hyvi et niit o, ko til­luk­kais tas­su­tel­laa kai­ket päi­vät ja muu­ten­ki roi­kit o vil­la­sem­pii tähä ai­kaa vu­a­rest. Oi­kee nau­rut­ti, ko kat­te­li tel­kust jot­tai Su­a­me kau­nein koti prok­ram­mii ja nii oli kir­kast ja klaa­rii et ku­vas olis laat­teest­ki näh­ny. Muu­ten­ki koko vii­mi­ne esi­tys ru­pes mel­kei ina pän­nii, ko nii ylel­list ja fii­nii näy­tet­tii ja asu­mi­se jäl­jist ei ti­a­too­ka. Sem­mo­sii kämp­pii siis Su­a­mes o ja sil­ti joka päi­vä kum­min­ki rui­ku­tet­taa jos­tai.

As­jast toi­see ja tähä ru­at­ta­lais­te päi­vää, jota tän­nää al­la­ka muk­kaa fii­ra­taa ja joku fla­ku­ki näyt­tää flei­jaa­va. Mitä ny lu­an­too tul­lee, ni ora­vil tääl mee pi­has o mel­ko­ne meno ja freis­taa­vat pääst lin­tui pöt­ky­läl val­la vä­ki­si mi­ä­he täl­lää­mist es­teist hu­a­li­mat. Kol­me val­ko­hän­tä­peu­raa pat­sas­te­li tyh­jäks jää­neel mu­ret­te­ri­maal ja lo­kit Sei­kust vis­sii oli kans löy­tä­ny tiäs kar­ta­no mail ja jo­jel­lak­ki niit oli toi­ne pu­a­li po­pu­last. Ei ol eta­nak­ka viä tal­vi­te­loil päät­tä­ny ru­vet, ko pit­ki tiät niit oli me­nos nii pi­ä­nii ko suu­rem­pii­ki sin su tän. Ei nekä om­maa pa­ras­tas tiär, ko tiäl pak­kaa ja siin jää au­toi al. Tiä tääl meil o sa­vi­vel­lii ja kum­mi­saap­paat ol tart­tee näil ke­leil. Jos­sai jo lunt o tul­lu, mut meil ny tääl o mel­kei 10 as­tet läm­mint ja just vast su­vi­nun­nut sai kyy­tii ei­kä viä kaik­ki nek­kää. Jou­lu tul­lee kum­min­ki, niät ny vaa him­me­li­hom­mii ja til­luk­kait kut­too pu­ki­pus­sii.

Ens py­hän on­ni­tel­laa IS­SÄÄ, mil­lai ni siit sit sää­ke­ris­ti seu­raa­val kert­taa...

Ul­la Lei­no

Po­ri­lai­nen mur­re­maa­ka­ri ja ko­ti­seu­tu­neu­vos