Sil­lai kai, ny men­nää täyt­tä häk­kää jo elo­kuu kol­mat viik­koo ja syk­syy koh­ti, vaik­kei mil­lää viä hal­luis­ka. Kou­lut o al­ka­nu ja mone lo­mat lop­pu­nu. Ei se mit­tää, ol­laa on­nel­lis­sii et meil o nää kaik­ki mu­ka­vat nel­jä vu­a­re­ai­kaa. Niil voi­raa sit vaik pröys­täil­läk­ki, kon­nei sem­most ol li­ki­kä kai­kil mail­mas. Kesä lop­pu­mi­ne tun­tuu kum­min­ki ain hiuk­ka hai­keelt ja silt et joko se ny sit meni. No viä ei ti­ä­ret mim­most lop­pu­suv­vee tu­los o ja hy­väs ly­kys koko syys­kuu­ki lo­ma­kuu­kau­ten voi ol hy­vin­ki ke­säst, nin­ko us­sei o pruu­kan­nu.

Kai­ke­mail­ma tau­rit taas kuu­lem­ma jyl­lää, vaik just vast ol­laa tost vi­ä­tä­vä ko­ro­nast pääs­ty, tai ei kun­nol siit­tä­kä, muk­ko to­tut­tu ja ny jo uus va­ri­ant­ti py­ä­rii mail­mal. Saa nähr saa­raank me ris­ki­ryh­mä­läi­set joku te­hos­te­ro­ko­te taas syk­sym­mäl?? Lin­tuin­fu­lens­sa o kans tääl­lä­ki jo teh­ny mel­kost tuh­hoo ja mi­tä­viä tul­les­sas tu­a­ki saa­raa sää­ke­ris­ti kyl sit nähr ja kuul? Met­säs­tä­jäk­ki o kai ih­meis­säs ny tää syk­sy­se lin­tu­jah­tis kans täs epä­var­muu­res. Pu­lui siis kyyh­kyi rau­ho­tus lop­pu ja joku oli vis­sii se niil tääl­läk­ki sa­no­nu, ko ne yh­ten aa­mun oli koko po­ruk­ka tual kor­kee­jän­ni­te­tolp­pai lan­kal nin­ko yh­tee kok­koon­tun­neen. Sit ne hä­vis nin­ko pi­a­ru Sa­ha­raa ei­kä en­nää ol se kar­mee ”ki­a­ku­mi­ne” ai­ka­sest aa­must my­ä­hä­see yä­hö kuu­lu­nu ei hiuk­kaa­ka, ei kert­taa­ka täs mee nur­kis kum­min­ka. Ole lin­tui ys­tä­vä vii­mit­tee pääl, mut nua pu­lut käy her­moil ja vii­me su­ven ne pak­kas käy­mää as­joil­las mee tuu­le­tus­par­vek­keel, niät se ru­ak­koo­mi­se jäl­kee sai niist tar­peek­se­ni, en­kä yh­tää pan pa­hak­se­ni, vaik joku niit tual pel­loil hä­vit­tää­ki. Se täs ny kum­min­ki o iha klaa­ri as­ja et käs­siis ränt­tää kyl taas ent­tis­tä­ki pa­rem­mi pest ain­ko mah­rol­list, ei­kä kai hul­lum­paa ol, ko muu­ten­ki ol va­ro­vai­ne, kon­nei yh­tää os­saa san­noo mitä syk­sym­mäl o tu­los. Stää vaa mei­naa, et pi­re­tää it­tes­täm­me hu­alt, ei­kä lain­ka hu­a­no as­ja sek­kää et kamp­raa­tin­ki per­rää hiuk­ka kat­too.

Mus­tik­ka­pii­rak­ka o ny päi­vä hit­ti ja kyl se hyv­vää on­ki. Se li­säks präk­kä­si mus­tik­kai­se ih­me­ju­a­man­ki toho kla­sil kla­si­pur­kis au­rin­kos pari viik­ko pi­ret­tä­väks. Sit sii­la­taa ja Lapi-noi­ra lem­me­ju­a­ma pul­lo­tet­taa ju­a­ta­vaks, niät jää näh­tä­väks kui vauh­koks täs viä syk­sy mit­taa tul­laa? Mus­ti­kat ha­je­taa kyl to­rilt, vaik met­täs käy­mi­ne iha­naa on­ki, mut­tei van­ha sel­kä en­nää kest moist, ko tart­tee ain men pol­vi­sil­les ky­kyt­täis, ko muu­te men­nee no­kal­les. Mar­joist ole prä­kän­ny mus­taa ma­ki­aa ja mui­ta­ki plät­ti­hil­loi tai oi­kees­tas pan­nu­kak­ko­hil­loo, ko pan­na­rii mää tal­vel sit tee. Si­ä­nii kans jo tek­kee mi­ä­li. Ja hei, yks as­ja, kyl toi­mii hyvi se pat­te­ril­li­ne ns. sul­ka­pal­lo­mai­la hyt­tys­te tor­jun­nas, vaik­kei niit tääl juur ol­luk­ka ol, mut si­ma­toop­pii vai­non­nu am­pi­ai­nen­ki meni yh­rest hui­ta­sust koht pol­vil­les ja kant­tu­vei. Ens viik­koo sit täyt­tä häk­kää taas...

Ul­la Lei­no

Po­ri­lai­nen mur­re­maa­ka­ri ja ko­ti­seu­tu­neu­vos