Täs sitä taas ol­laa puh­taa kau­la kans pruu­ka­taa san­noo ja ny mei­naa stää, et Pori Päi­vä hu­li­nat o al­ka­mas tors­tain ja jat­kuu sit pyh­hää as­tik­ka, nin­ko jo yli 60 vuat o ol­lu ta­pan ain syys­kuu vii­mi­ses eh­hees vii­ko­vaih­tees.. Muis­ta oi­kee hyvi se iha eka Pori Päi­vä v. 61, ko oli sa­man vuan men­ny nai­mi­sii iha al­ku­vu­a­rest. Muu­te se tä­mä­vu­a­ti­ne tee­ma o jot­tai tähä mal­lii et, kes­ki-ik­käi­ne kau­pun­ki­kes­kus­ta. No siit mää ny e tiär juur­ka mit­tää, ko ole po­ri­lai­ne maa­lai­ne, mut stää kyl klaa­ra­taa sit us­seem­mas­sak­ki til­fäl­lis tu­le­vin päi­vin ja ne­tis. Pori seu­ra yh­res kau­pun­ki, yrit­täj­jäi ja kort­tee­ri­lais­te kans o ree­ran­nu kyl ka­ma­la pal­jo eril­lai­sii prok­ram­mei. Löy­tyy iha sää­ke­ris­ti jo­ka­sel jot­tai, ko vaa plok­kaa it­tel­les par­haat me­not päält.

Just PORI PÄI­VÄ ti­a­noil us­sei fun­tee­rat­taa et mitä se po­ri­lai­suus oi­kee o? Jos­kus sai sem­mo­se vas­tauk­se tähä, et soo just me po­ri­lai­set iha täm­mö­se­näs. No mim­mo­se­nas? Ei me ol yh­tää se suk­ke­lam­pii ko mu­alt tul­leek­ka, mut mee tun­tee vaik mail­ma ää­ris täst mee nu­a­til­li­sest mur­teest, jost o syyt kyn­si ham­pai pit­tää kii. Jos­kus väi­te­tää meit pi­rul­li­siks­ki, it­teem­me lu­an­nik­kaas­ti vä­hät­te­le­viks ja muis­ta jon­ku ol­lee stää­ki mi­ält, et muka sit toi­se kaut ol­tas it­teem­me täyn ko höl­lä tröi­jy. Hiuk­ka vis­sii sil­lai nin­ko” mää ole meilt ja muut mee kran­nist”. Ot ny siit sit on­kees jos tyk­käät. Pori ja po­ri­lai­suus o ai­nut­laa­tust, jota ei ol mis­sää mual.

No ni ja nii­hi hu­li­noi­hi­ki sit. Kyl hu­li­naa kau­pun­kis pii­saa muu­ten­ki, ko Pori Päi­vän kuu­lem­ma, mut al­ka­val vii­kol ny kum­min­ki ent­tist enem­mä. Ai­ka ny vaa­tii el­lää knaf­tim­mi, mut kyl Pori to­ril lav­van­tain kai­kest hu­a­li­mat to­ri­juh­la mer­keis fii­ra­taa Pori Päi­vää ja her­ku­tel­laa siin si­vus tä­kä­läi­sil pe­rin­tei­sil tun­ti­tol­kul hau­ru­te­tul oh­rak­ryy­ni­vel­lil, ru­si­na­so­pal ja nah­ki­ai­sil. To­ri­mon­kels­kat muu­ten­ki pan­nee pa­ras­tas. Löy­tyy mo­ne­sor­ti kal­laa, hyv­vii pe­ru­noit, kom­meit kaa­lei, syk­sy mar­ja­sat­too, li­ha­pii­ra­koit, pä­re­ko­rei, nun­nu­pus­kaa, kai­ke­mail­ma rih­ka­maa ja tai­taa siäl kirp­pu­to­ri­puk­suk­ki too­naas kau­pat. Vel­lii myy­rää hin­kit tyh­jiks ja kot­tii­ki voi to­rilt os­taa stää föl­liis. To­ril tref­fa­taa mo­net tu­tut ja kuu­lu­mis­te ja­ka­mi­sest ei mei­naa lop­puu tul. Juh­las saa moni an­si­oi­tu­nu jon­ku sor­ti pri­na­ka ja näti nun­nu­pu­ke­ti hyvä mi­ä­le li­säks. Nii ja uus tu­lo­kas siis just syn­ty­ny vav­va pruu­ka­taa kans kah­jal sel­vee­rat.

Tart­tee ny vaa sit toi­voo hyv­vää il­maa, et san­koi jou­koi läh­re­tää liik­keel. Il­mat­teeks pää­see muu­te mon­nee paik­kaa esi­merk­kin mee fii­nit mu­se­ot. Mu­se­ost voi os­taa tämä vu­a­re Pori Päi­vä pla­kaa­tin­ki sit föl­liis ko­ton tai ty­ä­maal sei­näl täl­lät­tä­väks.

Po­ri­lai­suus fii­raa­mi­se ai­heen o hyvä as­ja täl­läi ker­ra vu­a­res. Po­ri­lai­suus o elä­mä­ta­pa ja me po­ri­lai­set ol­laa just nin­ko ol­laa. Yh­ret tätä ja toi­set toist. Pi­re­tää hu­a­li toi­ne toi­sis­tam­me ja ol­laa ty­ty­väi­sii...

Ul­la Lei­no

Po­ri­lai­nen mur­re­maa­ka­ri ja ko­ti­seu­tu­neu­vos