No sil­lai pruu­ka­taa san­noo, ko o ai­ka lo­pet­taa nin­ko ny esim. tää jou­lu fii­raa­mi­ne tai jos olet vaik kyl­läs­ty­ny jo­hon­ki us­sei sy­ä­tyy sa­pus­kaa. No Nuut­ti se ny täl­läs jo sit jou­lul pis­tee, nin­ko oli vis­sii erel­li­sis ju­tuis­sa­ni muis­taak­se­ni pu­hek­ki. Kuka täs ny sil­ti iha py­hän rup­pee kynt­te­lik­köi kor­juu täl­lää, mut hu­a­men sit saa jo ton­tuk­ki kyy­tii ja pää­see vin­til var­too uut jou­luu. Kyl mul sil­ti ait­tas tont­tui o ym­pä­ri vu­a­re, ko ne oi­kees­tas kuu­luu­ki sin, mut tont­tu­kaap­pei ovet men­nee kii sit siin kuu vaih­tees ny kum­min­ki. Ei­kä täs ny muu­ten­ka ränt­tää pröys­täil noit­te jou­lus­te val­keit­ten­ka kans, ko tämä täst kuu­luu tu­le­va har­mii säh­kö suh­tee, vaik kui förs­täis sääs­tää. Tän­nää just sai avii­sist luk­kee, et muka ne joil o kiin­teet mak­sut ei sääs­täk­kä säh­köö. Ei mee van­hai sun­ka ny iha pim­mees pa­ran pöh­kii ei­kä iha kynt­ty­lä lois­tees kyl en­nää töi­tä­kä tehr nin­ko en­ne mail­mas pär­ree heh­kus pruu­kat­tii. Kyl mää sil­ti iha oi­kees­ti ih­met­te­le kui fii­nii hom­maa esim. kä­si­töit nii mi­äs­te ko nais­te­ki en­ne van­haaa sem­mo­ses hä­my­hyr­rys pys­tyt­tii tek­kee, re­vin­näi­sii, him­me­leit ja puu­veis­te­lyit jne. Nyte suu­ri osa kah­jast Su­a­mes vah­taa eh­toot ja päi­väk­ki pääl vaa telk­kuu ja sit ol­laa hä­mil­läs kui paik­koi nii pa­kot­taa ja mi­ä­li o maas, ei­kä lää­kä­ril­lek­kä saa ai­kaa. Siin o pei­lii kat­to­mi­se plas­si ja si­hen­ki pas­saa oi­kee hyvi et ai­kas ku­ta­ki. Ny sit vaa jo­ka­ne ot­ta­koo it­tes tar­kem­paa syy­nii.

On­neks ny sen­tää iso osa meist liik­kuu­ki ja jopa nii pal­jo, et kau­pun­ki­ti­reh­töö­ri kävi pok­kaa­mas po­ri­lai­sil pal­kin­no Su­a­me liik­ku­vim­mast kun­nast. Hyvä me po­ri­lai­set! On­neks ol­koo!!

Meilt ha­jos köö­kist mik­ro tai oi­kees­tas soo prän­kän­ny jo kyl pi­rem­pää­ki ja sil­lai et mel­kei kaik­kee os­saa­va isän­tä ei stää saa­nu ree­raa. No men­tii sit os­taa uut, ko ker­ra oli tar­vis ja kai­ke li­säks ale­ki me­nos. Suu­ri fii­ni pu­tik­ki, jos myy­jii pii­sas, mut kun­teist ei ti­a­too­ka. Höö­ve­lis­ti mor­jes­tai pu­a­ti­puk­sut näyt­ti et et­tiip­päi vaa ja iha pe­rält sem­mo­ne osas­to sit löy­ty­ki, jost se ka­pis­tus val­kat­tii. Ky­syt­tii siin sit oh­je­kir­jaa kans ja sihe poi­ka to­tes ”et­tei en­nää niit ol, ko eng­lan­ti kuu­luu Su­a­mes vi­ral­lis­sii ki­ä­lii.” Vai ni? Oli muu­te kyl sit sem­mo­ne­ki et oor­te­lit su­a­meks sen­tää. No ei siin mit­tää, poi­ka ot­ti siit eh­hee suu­re ras­kaa loo­ra ja lyk­käs van­ha mi­ä­he syl­lyy to­re­te vaa, et” kas­sa kaut!” Ei sää­ke­ris­ti tul­lu mi­ä­leen­kä et hän nu­a­ren mi­ä­hen olis voi­nu se kas­sal kan­taa ja vaik kys­syy et jak­sat­te­ko sit siit au­tol? Ai­noo­tak­ka muut kun­tii ei siin häl ol­lu. Nii, i, ai­kas ku­ta­ki, kyl o as­ja­kas­pal­ve­lu­ki muut­tu­nu. Mah­taa­ko va­pa­eh­to­suus ol val­la mu­re­ne­mas, kon­nei sou­tuu­ka eres en­nää saar väk­kee”. Voi et­tä!

Ens­vii­kol Heik­kin sit jo kar­hu kään­tää kyl­kees ja muu­ten­ki Heik­ki au­ni­oit­tee tu­le­vii ke­lei nii ja näi. Voi­raa ja men­nää vaik jo ää­nes­tääk­ki en­nak­koo si­kä­li mi­kä­li…

Ul­la Lei­no

Po­ri­lai­nen mur­re­maa­ka­ri ja ko­ti­seu­tu­neu­vos