Suve pa­rast ai­kaa… ke­sä­kuu 16. 2024

Nii,i, sa­no­taa et tämä ai­ka vu­a­rest kuu­lus nii­hi par­hai­sii het­kii vu­a­rest. Se vaa o sil­lai, et meil kai­kil siin­ki as­jas o oma ma­kum­me. Yks tyk­kää su­vest toi­ne tal­vest, ai­ka moni syk­sys­täk­ki, nin­ko mää ja kev­vää her­rää­mi­ne­ki o kyl mi­a­luist yh­rel jos toi­sel­lek­ki, niät tua pääl­lik­rii­vaus tai­taa ol kau­kaa ha­jet­tuu. No tiär hänt, mut al­ka­val vii­kol ol­laa kum­min­ki jo ke­sä­päi­vä­ta­sauk­ses ja pik­ku­hil­jaa il­lat al­kaa hä­mär­tyy. Ny nau­ti­taa täy­sil tu­le­vast mit­tu­maa­rist, ko sihe lu­va­taa il­mai pu­a­lest­ki koh­ta­laist säät. No se sit jää näh­tä­väks, mut­tei sem­mo­se an­net pi­lat tun­nel­maa, jos ny sää hiuk­ka oik­kui­lee. Tun­tuu et koko Su­a­mi o täyn eril­lai­sii me­noi, niät jo­ku­sil o val­la vai­keet päät­tää mihi reis­sat­tas. On­neks täl­läi van­han ei tee eres mi­ä­li mi­hin­kä, ko oma tre­ko­li, oma ran­ta ja se rau­ha töi­nes kaik­ki­nes tun­tuu täl­läi su­vel iha kaik­kei par­haalt.

Jos­kus tart­tee kum­min­ki ina läh­tee tuu­let­tuu ja tref­faa tut­tui, niät meki ol­tii vii­kol sem­mo­sel yl­lä­tyk­sel­li­sel um­pi­mäh­kä­reis­sul ko­tei pu­a­lest yh­ris­tyk­se sort­tee­raa­man. Kiva reis­su oli­ki ja kus­ki yh­res vas­tuu­hen­ki­lö kans piti meit jän­ni­tyk­ses alust lop­puu as­tik­ka. Al­kui­i­su­tus oli jo koht omil nur­kil ja siit sit oo­kat­tii No­ki­al aa­mu­kaf­feel, et mat­ti­my­ä­ha­sek­ki sai sen­tää sil­mäs au­ki. Reis­su ete­ni siit sit fii­nii lu­an­too kla­sist ihail­le Akaa­see, jos pääs­tii yh­re sor­ti teh­taal hi­pe­löit­tee pel­la­vai­sii nii klän­nin­kei ko mon­taa muut ri­a­mu­kir­ja­vaa te­ke­let. Moni tun­tu häm­mäs­te­le­vä, ko nii pal­jo to­ko­män­teist oli ul­ko­laist, mut kyl se sit hin­nas­tak­ki hu­a­mas, ko ne oli pal­jo hal­vem­pii. Kuu­li kyl sil­ti mone tuu­mi­va et­tei tart­te oi­kees­tas mit­tää. Ei ni, em­mää­kä mit­tää os­ta­nu, tyk­kä­si kyl jos­tai sem­mo­sest nä­tist hel­le­me­kost, mut on­neks ym­mär­si ol os­ta­mat, kon­nei olis sää­ke­ris­ti ol­lu juur­ka käyt­töö. Mi­ä­hii näyt­ti hu­vit­ta­va vai­mo­jes in­nos­tus roik­kei plok­kaa­mis­see, mut ai­ka pi­ä­net kas­sit si­ält föl­lii it­te kul­lek­ki läh­ti, jos läh­ti. Siäl Akaas link­ku­ri py­ä­rit­ti meit tryki ai­kaa ja sit park­kee­rat­tii­ki jo iha mah­ta­val lou­naal. Oo­kat­tii Iit­ta­la kla­si­mu­se­oo ja saa­tii siäl oi­kee hyvä opas ker­too klasi his­to­rist tähä päi­vää ja näh­tii fii­nii too­naa ja olis voi­nu si­ält föl­liis os­taak­ki, jos olis mi­ä­li teh­ny. Ai­ka tyy­rist muu­te oli ko­ko­nai­suu­ten siäl. Ai­kaa oli mu­ka­vas­ti om­maa ki­är­te­lyy ja mi­ä­le­kiin­tost nähr se väh­hii käy­vä os­saa­va kla­si­pu­hal­taij­jai joo­ni siäl kuu­mas fap­rii­kis. Viä poi­ket­tii kans ai­ka fii­nis mu­se­os kaf­feel, nim. Ve­ho­ni­ä­me au­to­mu­se­os, jos ja saa­tii kuu­lus­tel ja kat­tel niit mel­ko­se his­to­ria om­maa­vii veh­keit pläih­kee­näs mo­poist pre­si­ten­tii pii­lii. Ei muk­ko suur­kii­tos koko reis­sust!

Sit viä sev­ver­ra mit­tu­maa­rii fun­tee­ra­te. Mei­ju­tet­taa huus­hol­li, prä­kä­tää help­poo sa­pus­kaa, sau­no­taa ja nau­ti­taa ty­ty­väi­sen just siit ko sat­tuu ol­lee. Kai­kil oi­kee mu­ka­vaa ja vir­kis­tä­vä an­to­saa ju­han­nust ja lom­maa­ki…

Ul­la Lei­no

Po­ri­lai­nen mur­re­maa­ka­ri ja ko­ti­seu­tu­neu­vos