STT–AFP

Eu­roo­pan kes­kus­pank­ki (EKP) ai­koo tes­ta­ta en­sim­mäis­tä ker­taa, mi­ten eu­ro­a­lu­een pan­kit re­a­goi­vat ky­ber­hyök­käyk­siin. Uu­tis­toi­mis­to AFP:n mu­kaan tänä vuon­na jär­jes­tet­tä­vä eu­ro­a­lu­een pank­kien stres­si­tes­ti on en­sim­mäi­nen laa­tu­aan.

Tes­tin ase­tel­mas­sa pank­kien ole­te­taan jou­tu­neen on­nis­tu­neen ky­ber­hyök­käyk­sen koh­teek­si. Ole­te­tus­sa hyök­käyk­ses­sä pank­kien päi­vit­täi­set toi­min­not oli­si­vat häi­riin­ty­neet.

EKP:n mu­kaan tar­koi­tus on tes­ta­ta, mi­ten pan­kit vas­taa­vat ky­ber­hyök­käyk­seen ja kuin­ka ne el­py­vät sii­tä.

Tar­koi­tus on, et­tä stres­si­tes­tiin osal­lis­tuu tä­män vuo­den ai­ka­na rei­lut sata eu­ro­a­lu­een pank­kia.