STT

Ruos­tu­mat­to­man te­räk­sen las­ke­neet toi­mi­tus­mää­rät hei­ken­si­vät me­tal­li­te­ol­li­suu­den yh­ti­ön Ou­to­kum­mun tu­los­ta lop­pu­vuon­na.

Yh­ti­ön oi­kais­tu lii­ke­tu­los pu­to­si vii­mei­sel­lä nel­jän­nek­sel­lä 186 mil­joo­nal­la eu­rol­la 48 mil­joo­naan eu­roon. Myös lii­ke­vaih­to las­ki noin 1,9 mil­jar­diin.

Toi­mi­tus­mää­rien vä­he­ne­mi­sen li­säk­si lop­pu­vuo­den tu­lok­sen las­kun taus­tal­la oli yh­ti­ön mu­kaan ruos­tu­mat­to­man te­räk­sen pu­don­neet hin­nat Eu­roo­pas­sa sekä kus­tan­nus­ten nou­su. Toi­saal­ta yh­tiö ar­vi­oi vii­me vuo­den ol­leen sil­le his­to­ri­al­li­sen hyvä ja esit­tää 0,25 eu­ron osa­ke­koh­tai­sen tu­lok­sen li­säk­si 0,1 eu­ron li­sä­o­sin­koa.