STT

Säh­kön­ku­lu­tus pyö­ri Suo­mes­sa aa­mu­seit­se­män jäl­keen 14 000 me­ga­wa­tin ra­joil­la, il­me­nee kan­ta­verk­ko­yh­tiö Fing­ri­din seu­ran­ta­tie­dois­ta. Voi­ma­jär­jes­tel­män tila on yh­ti­ön mu­kaan nor­maa­li. Ai­em­min täl­lä vii­kol­la Suo­mes­sa saa­vu­tet­tiin ku­lu­tu­sen­nä­tys, joka oli tuol­loin 14 500 me­ga­wat­tia. Kor­kea ku­lu­tus joh­tuu pää­o­sin poik­keuk­sel­li­sen kyl­mä­nä jat­ku­nees­ta pak­kas­sääs­tä.

Fing­rid pyy­si ei­len ih­mi­siä hil­lit­se­mään säh­kön­ku­lu­tus­ta aa­mun ja il­lan huip­pu­tun­neil­la ko­vien pak­kas­ten vuok­si. Pörs­si­säh­kön hin­ta on tä­nään Suo­mes­sa en­nä­tyk­sel­li­sen kor­kea.