STT

Suo­men ta­lou­den nä­ky­mät ovat aa­vis­tuk­sen pi­ris­ty­neet, sa­noo Han­dels­ban­ken ta­lou­sen­nus­tees­saan. Al­ku­vuo­den ta­lous­ke­hi­tys on pan­kin mu­kaan ol­lut odo­tuk­sia pa­rem­paa.

Han­dels­ban­ken en­na­koi Suo­men ta­lou­den kas­va­van tänä vuon­na 0,2 pro­sent­tia. Ai­em­min mo­net ta­lou­sen­nus­tei­den laa­ti­jat ovat po­van­neet Suo­mel­le nol­la­kas­vua tai pien­tä ta­lou­den su­pis­tu­mis­ta.

Polt­to­ai­nei­den ja säh­kön hal­pe­ne­mi­nen on rau­hoit­ta­nut inf­laa­ti­o­ta, Han­dels­ban­ken to­te­aa. Pank­ki en­nus­taa inf­laa­ti­on hi­das­tu­van tänä vuon­na 5,8 pro­sent­tiin.