Nina Tör­nudd / STT

Säh­kön ko­ko­nais­tuo­tan­to Suo­mes­sa oli vii­me vuon­na 69,2 te­ra­wat­ti­tun­tia, jos­ta 54 pro­sent­tia tuo­tet­tiin uu­siu­tu­vil­la ener­gi­a­läh­teil­lä, ker­too Ti­las­to­kes­kus. Säh­kön ku­lu­tus las­ki edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na 6,2 pro­sent­tia 81,7 te­ra­wat­ti­tun­tiin.

Tuu­li­voi­mal­la tuo­te­tun säh­kön mää­rä nou­si 41 pro­sent­tia ja oli 11,6 te­ra­wat­ti­tun­tia eli 17 pro­sent­tia. Ydin­voi­mal­la tuo­te­tun säh­kön mää­rä nou­si seit­se­män pro­sent­tia 35 pro­sent­tiin, kun Ol­ki­luo­don kol­mo­syk­sik­kö saa­tiin käyn­tiin.

Säh­kön tuon­ti Ve­nä­jäl­tä lop­pui vii­me vuo­den tou­ko­kuus­sa, ja seu­rauk­se­na säh­kön net­to­tuon­ti las­ki kaik­ki­aan 30 pro­sent­tia edel­lis­vuo­des­ta. Tuon­ti jat­kui Poh­jois­mais­ta ja Vi­ros­ta. Ku­lu­tuk­ses­ta 85 pro­sent­tia ka­tet­tiin ko­ti­mai­sel­la tuo­tan­nol­la.

Uu­siu­tu­vien ener­gi­a­läh­tei­den ja ydin­voi­man yh­teen­las­ket­tu osuus tuo­tan­nos­ta nou­si yh­teen­sä uu­teen en­nä­tyk­seen eli 89 pro­sent­tiin. Uu­siu­tu­vas­ta säh­kös­tä ve­si­voi­mal­la tuo­tet­tiin 36 pro­sent­tia, tuu­li­voi­mal­la 31 pro­sent­tia ja lo­put pää­o­sin puu­pe­räi­sil­lä polt­to­ai­neil­la. Au­rin­ko­säh­kön mää­rä jat­koi kas­vu­aan, mut­ta sen osuus jäi edel­leen mar­gi­naa­li­sek­si, 0,6 pro­sent­tiin koko säh­kön­tuo­tan­nos­ta.

Tuo­tan­nos­ta 11 pro­sent­tia tuli fos­sii­li­sis­ta polt­to­ai­neis­ta ja tur­pees­ta. Mää­rä las­ki 23 pro­sent­tia edel­lis­vuo­des­ta. Taus­tal­la oli maa­kaa­sul­la tuo­te­tun säh­kön mää­rän las­ku, kun put­ki­kaa­sun tuon­ti Ve­nä­jäl­tä päät­tyi.