Pasi Pel­to­la / STT

Äs­sis­sä kii­ka­ri­te­hoin kym­me­ni­sen mies­ten jää­kiek­ko­lii­gan ot­te­lua ve­tä­neet ruot­sa­lais­vel­jek­set Jo­nat­han ja Mar­cus Da­vids­son sai­vat kau­den en­sim­mäi­set plus­mer­kin­nät ti­las­toi­hin­sa, kun po­ri­lai­set ha­ki­vat har­vi­nai­sen vie­ras­voi­ton Koo­Koos­ta maa­lein 2–1.

– Tar­vit­sim­me tä­män voi­ton, kos­ka vii­me pe­leis­sä tu­los on kier­tä­nyt mei­tä, ki­teyt­ti Äs­sien kap­tee­ni Jes­se Jo­en­suu.

Kum­mal­la­kaan Tap­pa­raa vii­me kau­del­la edus­ta­nees­ta kak­si­kos­ta ei ol­lut edes plus­maa­lia ti­lil­lään en­nen Kou­vo­lan keik­kaa. Jo 12 ot­te­lua pe­lan­nut sent­te­ri Mar­cus Da­vids­son, 25, oli jääl­lä lois­ta­van tu­le­vai­suu­den NHL:ssä omaa­van Len­ni Hä­mee­na­hon, 19, teh­des­sä ta­soi­tus­maa­lin toi­sen erän alus­sa. Osu­ma oli kai­nuu­lais­kas­va­tin kym­me­nes. Äs­sien toi­sek­si pa­ras maa­lin­te­ki­jä kau­den lä­hes­ty­es­sä puo­li­vä­li­ään on vii­des­ti osu­nut rans­ka­lai­nen Dy­lan Fab­re.

Kah­dek­san­nen ot­te­lun­sa pe­lan­neel­la Jo­nat­han Da­vids­so­nil­la, 26, ei plus­maa­lia (jää­ai­ka­naan ta­sa­ken­täl­li­sin syn­ty­nyt­tä) ole vie­lä­kään. Hän vii­meis­te­li voit­to­maa­lin yli­voi­mal­la lä­pi­a­jos­ta.

– Tä­hän paik­kaan saa­tiin ta­sa­pai­noi­nen esi­tys. Avau­se­rä­kin oli meil­tä hyvä, vaik­ka Koo­Koo joh­ti sen jäl­keen. Em­me saa­neet yli­voi­mal­la maa­lia, mut­ta eri­kois­ti­lan­teet­kin su­jui­vat hy­vin, kom­men­toi Äs­sien pää­val­men­ta­ja Jere Här­kä­lä.