Pasi Rein / STT

Lau­ri Mark­ka­sen Utah Jazz tör­mä­si maa­nan­tai­na ko­ri­pal­lon NBA-ot­te­lus­sa Brook­lyn Net­sin tii­vii­seen puo­lus­tuk­seen, ja Nets voit­ti ko­ti­ken­täl­lään Jaz­zin 147–114. Vas­tus­ta­jan an­ka­ras­sa pai­nees­sa Jazz sor­tui yk­si­lö­suo­ri­tuk­siin, ei­kä pal­loa mal­tet­tu syö­tel­lä hy­viin heit­to­paik­koi­hin.

Vii­me viik­koi­na hy­vin pe­lan­neen Jaz­zin peli muis­tut­ti al­ku­kau­den taa­per­rus­ta. Jouk­ku­een jo­kai­sen pe­laa­jan te­ho­lu­ke­ma pai­nui mii­nuk­sel­le.

Mark­ka­nen heit­ti pe­lis­sä 13 pis­tet­tä hei­kol­la osu­ma­tark­kuu­del­la. Hän sai 12 pe­li­ti­lan­ne­hei­tos­taan vain nel­jä ko­riin. Kol­men pis­teen kaa­ren ta­kaa hän on­nis­tui ker­ran nel­jäs­tä yri­tyk­ses­tään. Va­paa­heit­to­vii­val­ta hän sai kaik­ki nel­jä heit­to­aan ko­riin.

Mark­ka­sen ti­las­toi­hin mer­kit­tiin myös yh­dek­sän le­vy­pal­loa, mut­ta te­ho­lu­ke­ma pai­nui 19 mii­nuk­sel­le.

– Me yk­sin­ker­tai­ses­ti jäim­me enem­män töi­tä teh­neen vas­tus­ta­jan jal­koi­hin, Jaz­zin val­men­ta­ja Will Har­dy tii­vis­ti pe­lin Salt Lake Tri­bu­ne -leh­del­le.

Har­dya sa­pet­ti eri­tyi­ses­ti se, et­tä Jazz ek­syi pe­li­ta­vas­taan.

– Muil­ta löy­tyy so­pi­vam­pia pe­laa­jia, jos ko­ri­pal­loa pe­la­taan mies mies­tä vas­taan ei­kä jouk­ku­ee­na, Har­dy jat­koi.

– Me­dän ta­pam­me on läh­teä joka ot­te­luun jouk­ku­ee­na, jos­sa jo­kai­nen hoi­taa teh­tä­vän­sä. Me saam­me voit­to­ja vain hy­väl­lä yh­teis­työl­lä.

Ot­te­lun alus­sa Nets pe­luut­ti puo­lus­tuk­ses­sa Mi­kal Brid­ge­siä Jaz­zin ta­ka­mies­tä Col­lin Sex­to­nia vas­taan. Mark­ka­nen sai kimp­puun­sa it­se­ään pie­nem­män Spen­cer Din­wid­dien.

Rat­kai­su toi­mi eri­no­mai­ses­ti, kun Jaz­zin hyök­käyk­set ajau­tui­vat tois­tu­vas­ti päin Brid­ge­sin puo­lus­tus­tont­tia, ei­kä pal­loa pe­lat­tu Mark­ka­sel­le.

Brid­ges heit­ti Net­sil­le 33 ja Cam Tho­mas 25 pis­tet­tä hy­vin pro­sen­tein. Jaz­zin pe­laa­jis­ta par­hai­ten on­nis­tui vaih­to­pe­laa­ja Key­on­te Ge­or­ge, joka sai ko­koon 21 pis­teen saa­liin. John Col­lins heit­ti vie­rail­le 15 pis­tet­tä.

---

Läh­de: NBA