Las­si La­pin­tie / STT

Jää­kie­kon NHL:ssä Juu­so Pärs­si­nen oli syöt­tä­mäs­sä Nash­vil­len ot­te­lun ai­no­aa maa­lia seu­ran vie­rail­les­sa To­ron­to Map­le Le­af­sin luo­na. Ot­te­lu päät­tyi kui­ten­kin 1–2-tap­pi­oon isän­tää vas­taan.

Pärs­si­nen syöt­ti ruot­sa­lai­sen jouk­ku­e­to­ve­ri Fi­lip Fors­ber­gin te­ke­män ta­soi­tus­maa­lin toi­sen erän alus­sa. To­ron­to meni kui­ten­kin jäl­leen joh­toon kol­man­nen erän lop­pu­mi­nuu­teil­la.

Pärs­si­nen on täl­lä kau­del­la teh­nyt run­ko­sar­jan 26 ot­te­lus­saan kol­me maa­lia ja ke­rän­nyt 11 syöt­tö­pis­tet­tä.

Nash­vil­len maa­lia vah­ti­nut Juu­se Sa­ros tor­jui 33 ker­taa. Jouk­ku­e­to­ve­ri Mi­ka­el Gran­lund ei pääs­syt pis­teil­le. Pärs­si­nen oli pe­lis­sä rei­lut 14 mi­nuut­tia ja Gran­lund yli 20 mi­nuut­tia. Sa­ros oli maa­lil­la koko ot­te­lun ajan.

Tap­pio kat­kai­si Nash­vil­len nel­jän pe­lin mit­tai­sen voit­to­put­ken. Nash­vil­le on täl­lä het­kel­lä koko lii­gan 19. si­jal­la 44 pis­teel­lä. To­ron­to taas on lii­gan kak­kos­si­jal­la 59 pis­teen po­til­la. Lii­gan yk­kö­se­nä on Bos­ton Bruins muh­ke­al­la 68 pis­teen saa­liil­la.

NHL-ot­te­lu­kier­rok­sen muis­sa pe­leis­sä Ras­mus Ris­to­lai­sen Phi­la­delp­hia Fly­ers ot­ti 5–3 voi­ton vie­rail­lees­ta Was­hing­ton Ca­pi­tal­sis­ta. Ris­to­lai­nen it­se ei kui­ten­kaan pääs­syt osal­li­sek­si jouk­ku­een­sa maa­li­sar­jas­ta, vaik­ka oli­kin jäil­lä yli 18 mi­nuut­tia.

Phi­la­delp­hi­an täh­ti­pe­laa­ja oli hat­tu­tem­pun teh­nyt Tra­vis Ko­nec­ny, joka teki maa­lin avau­se­räs­sä ja kak­si maa­lia kol­man­nes­sa eräs­sä. NHL:n mu­kaan kyse on Ko­nec­nyn NHL-uran toi­ses­ta hat­tu­tem­pus­ta.

Run­ko­sar­jan 36 ot­te­lus­sa ka­na­da­lais­täh­ti on teh­nyt jo 24 maa­lia ja ke­rän­nyt 22 syöt­tö­pis­tet­tä.