Pasi Rein / STT

Kat­ri Ly­lyn­pe­rä rat­kai­si jy­ke­väl­lä it­se­luot­ta­muk­sel­la Vuo­kat­ti Ski Te­a­min mes­ta­ruu­den maas­to­hiih­don SM-ki­so­jen pa­ri­vies­tis­sä. Kil­pai­lu hui­pen­tui Kau­pin sta­di­o­nil­la Tam­pe­reel­la mas­sa­ki­riin, jos­sa Ly­lyn­pe­rä oli te­rä­vin.

Ly­lyn­pe­rä voit­ti pa­rin­sa Jas­min Kä­hä­rän kans­sa mes­ta­ruu­den 37 se­kun­nin sa­da­so­san erol­la Ylö­jär­ven Ryh­din Eli­sa Tor­vi­seen ja Ee­vi-In­ke­ri Tos­sa­vai­seen. Vuo­ka­tin kak­kos­jouk­ku­een Eve­lii­na Piip­po ja Vil­ma Nis­si­nen hiih­ti­vät va­paan hiih­to­ta­van kil­pai­lus­sa kol­man­nek­si.

Kä­hä­rä jär­jes­ti pa­rin­sa sel­väs­sä joh­to­a­se­mas­sa ank­ku­ri­o­suu­del­la, mut­ta Ly­lyn­pe­rä an­toi vas­tus­ta­jien hiih­tää An­ne Kyl­lö­sen ja Jas­mi Jo­en­suun joh­dol­la eron um­peen.

–  Oli tär­kein­tä, et­ten hiih­dä kär­jes­sä it­sel­tä­ni jal­ko­ja al­ta, Ly­lyn­pe­rä pe­rus­te­li vii­le­ää tak­tiik­kaan­sa.

–  Läh­din ki­riin vii­den­te­nä, mut­ta kiri oli hyvä. Hy­vin pys­tyin nou­se­maan.

Kä­hä­rä luot­ti van­kas­ti pa­rin­sa tak­tiik­kaan.

–  Sai sii­nä jän­nit­tää, mut­ta kyl­lä mi­nul­la oli luot­to Kat­rin ki­riin, Kä­hä­rä va­kuut­ti.

Kyl­lö­nen toi ki­ris­sä Kai­nuun Hiih­to­seu­ran maa­liin nel­jän­te­nä. Van­taan Hiih­to­seu­ran Jas­mi Jo­en­suu jäi yl­lät­tä­en vii­den­nek­si.

Jo­en­suu jäi vii­mei­ses­sä kään­nök­ses­sä Kyl­lö­sen taak­se ju­miin, mut­ta hän­tä her­mos­tut­ti lä­hin­nä sau­va­rik­ko toi­sel­la hiih­to­vuo­rol­la.

–  Jäin ki­ris­sä pus­siin, mut­ta An­ne hiih­ti ti­lan­tees­sa vain fik­sus­ti, Jo­en­suu to­te­si.

Sau­va­ri­kos­taan Jo­en­suu syyt­ti Ly­lyn­pe­rää.

–  Kat­ri hiih­ti sau­van pääl­le en­sim­mäi­ses­sä nou­sus­sa, tuoh­tu­nut Jo­en­suu sa­noi ja kaa­vai­li ta­pauk­ses­ta pro­tes­ti­a­kin.

Jo­en­suu kil­pai­li voit­to mie­les­sään, ja pet­ty­mys oli sen mu­kai­nen. Ly­lyn­pe­rä ym­mär­si kil­pa­kump­pa­nin­sa har­min.

–  Jas­mi huu­si asi­as­ta jo kil­pai­lun ai­ka­na, ja pu­huim­me sii­tä. Huo­ma­sin ti­lan­tees­sa, et­tä suk­si ko­lah­ti sau­vaan, mut­ta em­me mie­les­tä­ni saa­neet sii­tä kil­pai­lul­lis­ta etua, Ly­lyn­pe­rä ar­vi­oi ti­lan­net­ta.

Jo­en­suu sai no­pe­as­ti uu­den sau­van ja tuli toi­sel­ta hiih­to­vuo­rol­ta vaih­toon en­nen Ly­lyn­pe­rää.