STT

Suo­men mies­ten jää­kiek­ko­maa­jouk­ku­een voi­tot kau­den Eu­ro Hoc­key Tour -tur­nauk­sis­sa ovat jää­neet Sveit­sin va­raan, ja tors­tai­na kä­ki­kel­lo­maan kiek­ko­mie­het kaa­tui­vat Lei­jo­nien kä­sit­te­lys­sä kol­man­nen ker­ran täl­lä kau­del­la. Ruot­sin EHT-koi­tok­sen avaus­päi­vä­nä Karls­ko­gas­sa rei­lun 2 500 kat­so­jan edes­sä lop­pu­lu­vut oli­vat Suo­mel­le 4–2.

Al­ku oli Lei­jo­nil­le huo­no: Sveit­si vii­meis­te­li joh­to­maa­lin­sa jo toi­sel­la pe­li­mi­nuu­til­la, kun Thier­ry Ba­der ohit­ti Lei­jo­nien maa­li­vah­din Emil Lar­min Suo­men kie­kon­me­ne­tyk­sen jäl­keen. Suo­mi sai eräs­sä kak­si yli­voi­maa, mut­ta maa­li jäi saa­mat­ta.

Toi­ses­sa eräs­sä ote oli jo pa­rem­pi, ja pal­kin­non toi Ee­mil Er­holtz vii­meis­tel­len lä­pi­a­jos­ta Art­tu Hy­ryn hy­väs­tä esi­työs­tä. Pää­tö­se­räs­sä is­ki sit­ten en­sin Juha Jääs­kä tar­kas­ti Valt­te­ri Ke­mi­läi­sen hie­nos­ta syö­tös­tä, ja kun Oli­wer Kas­ki täl­lä­si si­ni­vii­val­ta 3–1, oli il­mas­sa jo rat­kai­sun ma­kua. Sveit­si toki kam­pe­si vie­lä Marc Marc­ho­nin osu­mal­la voit­to­tais­toon, mut­ta mi­nuut­ti ka­ven­nuk­sen jäl­keen Niko Huuh­ta­nen run­noi maa­lin edes­tä lop­pu­nu­me­rot kun­non "tah­to­maa­lil­la".

– Sveit­si an­toi hy­vän vas­tuk­sen, oli­vat ai­ka raik­kaas­ti (liik­keel­lä ot­te­lun) alus­sa ja olim­me vä­hän pu­las­sa jopa. Mut­ta hyvä et­tä saa­tiin maa­le­ja, toi­sen ker­ran tä­män kau­den EHT-pe­leis­sä maa­lan­nut HIFK-hyök­kää­jä Jääs­kä kom­men­toi TV5-ka­na­van lä­he­tyk­ses­sä.

– Tin­ke (Ke­mi­läi­nen) lait­toi hy­vän pas­sin. Toi­vot­ta­vas­ti al­kaa omas­sa­kin jouk­ku­ees­sa up­po­a­maan nyt, Jääs­kä jat­koi.

Hän to­te­si myös, et­tä "MM-ki­soi­hin oli­si siis­ti pääs­tä" mut­ta "sii­hen as­ti kaik­ki fo­kus on HIFK:n pe­laa­mi­ses­sa".

Mar­ras­kuus­sa Tam­pe­reel­la Suo­mi ku­kis­ti Sveit­sin 4–0 ja jou­lu­kuus­sa Sveit­sis­sä isän­nät kaa­tui­vat jat­ko­ai­ka­maa­lil­la 4–3. Tshe­kil­le ja Ruot­sil­le Lei­jo­nat puo­les­taan hä­vi­si kum­mas­sa­kin tur­nauk­ses­sa. Ruot­sin EHT:ssä Suo­mi koh­taa seu­raa­vak­si Tshe­kin lau­an­tai­na, ja ra­kas vi­hol­li­nen Ruot­si on vas­tas­sa tur­nauk­sen pää­tö­sot­te­lus­sa sun­nun­tai­na. Ot­te­lut pe­la­taan Karls­ta­dis­sa.