Ari An­te­roi­nen / STT

Luk­ko ja Kal­Pa löi­vät kes­ki­viik­ko­na kol­mat­ta ker­taa yh­teen täl­lä kau­del­la jää­kie­kon Lii­gas­sa. Kal­Pa oli vie­nyt en­sim­mäi­sen pe­lin 2–0 ja Luk­ko seu­raa­van 2–1.

Nu­me­roi­hin 2–1 pää­dyt­tiin nyt­kin, ja voit­ta­ja­na kau­ka­los­ta pois­tui Luk­ko. Sil­le riit­ti avau­se­rän kak­si maa­lia, jois­ta en­sim­mäi­sen teki Se­bas­ti­an Repo ja toi­sen yli­voi­mal­la Har­ri Kai­nu­lai­nen.

Joo­na Riek­ki­nen teki Kal­Pan ai­no­kai­sen toi­ses­sa eräs­sä. Pää­tö­se­räs­sä­kin oli mo­lem­mil­la paik­ko­ja li­sä­o­su­miin, mut­ta te­ke­mät­tä jäi. Vii­mei­set puo­li mi­nuut­tia Kal­Pa haki vie­lä ta­soi­tus­ta il­man maa­li­vah­tia.

Li­nus Ny­man sai syöt­tö­pis­teen Lu­kon mo­lem­piin maa­lei­hin. Maa­li­kaan ei ol­lut kau­ka­na.

–  Eka erä oli meil­tä hyvä, kun saa­tiin kak­si maa­lia. Toi­nen erä oli rik­ko­nai­nen, mut­ta kol­man­nes­sa hoi­det­tiin hom­ma tyy­lik­kääs­ti, Ny­man ku­vai­li.

–  Kal­Pa on no­pea ja liu­kas jouk­kue. Näis­sä pe­leis­sä ei pal­jon maa­li­paik­ko­ja tule ja kun tu­lee, pai­kois­ta pi­tää teh­dä.

Hu­kat­tu maa­li­paik­ka ei Ny­ma­nia har­mit­ta­nut.

–  Voit­to ja kol­me pis­tet­tä oli tär­kein­tä.