Ta­pio Kes­ki­ta­lo / STT

Suo­men mies­ten sa­li­ban­dy­maa­jouk­kue pe­laa tä­nään Sveit­sin MM-kil­pai­luis­sa prons­si­mi­ta­leis­ta Sveit­siä vas­taan. Suo­mi koh­ta­si Sveit­sin jo ki­so­jen al­ku­loh­kos­sa, ja Sveit­si voit­ti ot­te­lun maa­lein 7–5.

Suo­men ja Sveit­sin vä­li­nen prons­si­ot­te­lu al­kaa Züric­his­sä kel­lo 13 Suo­men ai­kaa. Ruot­si koh­taa MM-ki­so­jen lop­puot­te­lus­sa Tshe­kin.

Suo­mi pää­tyi prons­si­pe­liin dra­maat­tis­ten vai­hei­den jäl­keen hä­vi­ä­mäl­lä lau­an­tai­na vä­lie­ris­sä Ruot­sil­le ran­gais­tus­lau­kaus­kil­pai­lus­sa. Ot­te­lu päät­tyi Ruot­sin 4–3-voit­toon. Sveit­si kär­si vä­lie­ris­sä murs­ka­tap­pi­on Tshe­kil­le maa­lein 3–11.

Suo­mi on edel­li­sen ker­ran jää­nyt MM-fi­naa­lien ul­ko­puo­lel­le vuo­den 2004 ki­sois­sa. Suo­men pää­val­men­ta­ja Pet­te­ri Nyk­ky va­kuut­ti, et­tä sun­nun­tain prons­si­pe­liin tu­lee la­tau­tu­nut Suo­mi, vaik­ka vä­lie­rä­tap­pio oli suu­ri ta­kais­ku.

–  Ei ihan jo­kai­nen saa ve­tää Suo­men pe­li­pai­taa pääl­leen, jo­ten mei­dän on syy­tä esiin­tyä sen mu­kai­ses­ti, Nyk­ky sa­noi Ruot­si-vä­lie­rän jäl­keen.

Ruot­sin ja Tshe­kin vä­li­nen MM-fi­naa­li al­kaa Züric­his­sä Suo­men ai­kaa kel­lo 16.45. Ruot­si ja Suo­mi ovat vie­neet kaik­ki mies­ten MM-kul­lat ni­miin­sä, jo­ten Tshek­ki te­ki­si voi­tol­la MM-his­to­ri­aa.