Min­ja Vii­ta­nen / STT

Jää­kie­kon NHL:ssä New Jer­sey De­vils luis­te­li hy­väl­lä etu­mat­kal­la voit­toon vie­raak­seen saa­pu­nees­ta Se­at­t­le Kra­ke­nis­ta maa­lein 3–1.

Suo­ma­lai­sis­ta New Jer­seyn Erik Hau­la ja San­te­ri Ha­tak­ka kir­ja­si­vat kum­pi­kin it­sel­leen yh­det syöt­tö­pis­teet Jack Hug­he­sin ja Daw­son Mer­ce­rin maa­leis­ta.

De­vils oli lau­ko­nut it­sel­leen jo toi­sen erän alus­sa hy­vän 3–0-joh­to­a­se­man. Kra­ken ava­si ot­te­lun pis­te­ti­lin­sä vas­ta vii­mei­ses­sä eräs­sä Will Bor­ge­nin osu­mal­la.

Se­at­t­le on hä­vin­nyt kym­me­nes­tä vii­mei­ses­tä ot­te­lus­taan kah­dek­san. New Jer­sey taas on lyö­nyt kym­me­nes­tä vii­mei­ses­tä vas­tus­ta­jas­taan nel­jä.

Suo­ma­lais­hyök­kää­jä Ma­ti­as Mac­cel­li pää­si maa­lin­te­koon, kun hä­nen jouk­ku­een­sa Ari­zo­na Co­yo­tes saa­pui Phi­la­delp­hia Fly­er­sin vie­raak­si. Kiek­ko su­jah­ti Fly­er­sin ruot­sa­lais­maa­li­vah­din Sa­mu­el Ers­so­nin jal­ko­jen kaut­ta maa­liin. Mac­cel­lin osu­ma sii­vit­ti Ari­zo­nan 2–1-joh­toon ot­te­lun toi­ses­sa eräs­sä.

Ko­ti­jouk­kue löy­si kui­ten­kin uu­den vaih­teen erä­tau­on ai­ka­na ja ty­kit­ti ot­te­lun lop­pu­lu­ke­mik­si 5–3.

New York Ran­ger­sin ja Cal­ga­ry Fla­me­sin vä­li­nen koh­taa­mi­nen päät­tyi Ma­di­son Squ­a­re Gar­de­nil­la ne­wy­or­ki­lai­si­sän­tien 2–0-voit­toon. Ran­ger­sin pai­das­sa pe­laa­va suo­ma­lais­hyök­kää­jä Kaa­po Kak­ko ke­rä­si it­sel­leen syöt­tö­pis­teen Will Gu­yl­len toi­ses­sa eräs­sä lau­ko­mas­ta ot­te­lun avaus­maa­lis­ta. Puo­li mi­nuut­tia myö­hem­min Kak­ko pas­si­tet­tiin kah­dek­si mi­nuu­tik­si jää­hy­kop­piin kam­pi­tuk­ses­ta.

Voit­to oli Ran­ger­sil­le vii­des pe­räk­käi­nen. Fla­me­sin tap­pio rik­koi jouk­ku­een nel­jän voi­ton put­ken.