Es­ko Kal­li­o­nie­mi / STT

Äs­sien ja Pe­li­can­sin kes­ki­viik­kois­ta vään­töä voi ku­vail­la sa­nal­la ta­sai­nen. Mo­nel­la mit­ta­ril­la jouk­ku­eet ete­ni­vät var­sin ta­sa­tah­tiin, kun­nes lah­te­lais­jouk­ku­een oma kas­vat­ti Aa­tu Jäm­sen nou­si est­ra­dil­le ja vei­va­si ot­te­lun ta­soi­tus­maa­lin yli­voi­mal­la. Äs­sä­ne­lik­ko vie­tiin ku­lu­nut­ta sa­non­taa si­tee­ra­ten kah­vil­le.

–  En tie­dä kah­vi­lois­ta, mut­ta kat­soin, et­tä otan kie­kon suo­jauk­seen ja näin ti­lan nous­ta maa­lil­le. Tuu­le­tuk­set ei­vät ol­leet suun­ni­tel­tu­ja, sil­lä kaa­duin ma­hal­le­ni heti maa­lin jäl­keen, Jäm­sen nau­rah­ti.

Pe­li­cans vei ot­te­lun 3–1-lu­ke­min (0–1, 1–0, 2–0). Erit­täin mer­kit­tä­vä hah­mo oli myös maa­li­vah­ti Jas­per Pat­ri­kai­nen, joka jou­tui kiek­ko­sa­tee­seen vir­ka­vel­je­ään Nik­las Ru­bi­nia enem­män. Lii­gan ti­las­tois­sa Pat­ri­kai­sel­le kir­jat­tiin 30 tor­jun­taa.

–  Lau­kauk­sia tuli ta­sai­ses­ti läpi pe­lin, mikä hel­pot­ti omaa te­ke­mis­tä­ni. Pys­tyin ot­ta­maan tar­vit­ta­vat tor­jun­nat, ja jouk­ku­ee­na pa­ran­sim­me vai­ke­an en­sim­mäi­sen erän jäl­keen, Pat­ri­kai­nen to­te­si.

Lah­te­lais­jouk­kue kat­kai­si Äs­sien nel­jän ot­te­lun voit­to­put­ken.

–  Tie­sim­me hei­dän ti­lan­teen­sa ja pe­lin kamp­pai­lu­ko­vuu­den, Jäm­sen ki­teyt­ti.