Las­si La­pin­tie / STT

Jää­kie­kon NHL:ssä Ca­ro­li­na Hur­ri­ca­ne­sin suo­ma­lai­set Se­bas­ti­an Aho ja Jes­pe­ri Kot­ka­nie­mi huh­ki­vat maa­lin­te­os­sa, mut­ta pon­nis­tuk­set ei­vät sil­ti riit­tä­neet saat­ta­maan jouk­ku­et­ta voit­toon. Ca­ro­li­na kär­si maa­li­rik­kaas­sa ot­te­lus­sa 3–5-tap­pi­on vie­rail­leel­le New Jer­sey De­vil­sil­le.

Kot­ka­nie­mi teki ot­te­lun avaus­maa­lin en­sim­mäi­sen erän 14. mi­nuu­til­la. Aho puo­les­taan oli syöt­tä­mäs­sä jouk­ku­een tois­ta Max Pa­ci­o­ret­tyn maa­lia kak­ko­se­räs­sä, min­kä pe­rään hän teki it­se­kin maa­lin sa­man erän 18. mi­nuu­til­la. Ahon maa­lia ra­ken­ta­mas­sa oli myös Teu­vo Te­rä­väi­nen.

Vas­ta­puo­lel­la pe­lan­nut Erik Hau­la pää­si syö­töl­lä osal­li­sek­si New Jer­seyn vii­mei­ses­tä maa­lis­ta, jon­ka Nico Hisc­hier lau­koi tyh­jään maa­liin.

Kym­me­nen ot­te­lun pi­tui­sen NHL:n yö­kier­ron muis­sa ot­te­luis­sa ko­vas­sa ve­dos­sa uu­des­sa seu­ras­saan ol­leen Ee­li Tol­va­sen Se­at­t­le Kra­ken ot­ti 4–3-vie­ras­voi­ton Buf­fa­lo Sab­re­sis­ta. Tol­va­nen ei kui­ten­kaan täl­lä ker­taa pääs­syt pis­teil­le. Pis­teit­tä jäi myös Buf­fa­lon Hen­ri Jo­ki­har­ju.

Florida Panthers vei pisteet ottelussa Colorado Avalanchea vastaan.

Florida Panthers vei pisteet ottelussa Colorado Avalanchea vastaan.

AFP / LEHTIKUVA

Lop­puun as­ti erit­täin tiuk­ka vään­tö näh­tiin New York Ran­ger­sin ja Min­ne­so­ta Wil­din ot­te­lus­sa, joka rat­ke­si vas­ta voit­to­maa­li­kil­pai­lus­sa New Yor­kin isän­tien eduk­si 4–3. Ran­gais­tus­lau­kaus­ten ai­ka­na kie­kon ver­kot­ti Kaa­po Kak­ko.

Voit­to­maa­li­kil­pai­luun as­ti jat­kui myös toi­sen New Yor­kin jouk­ku­een Is­lan­der­sin ot­te­lu vie­rail­lei­ta Dal­las Star­se­ja vas­taan. Ta­sa­pis­tein 1–1 päät­ty­neen en­sim­mäi­sen erän jäl­keen ot­te­lu jat­kui nol­la­pe­li­nä ai­na voit­to­maa­li­kil­pai­luun, jos­ta Dal­las lo­pul­ta ti­ris­ti voi­ton 1–2.

Dal­la­sin suo­ma­lais­pe­laa­jat Miro Heis­ka­nen, Jani Ha­kan­pää, Joel Ki­vi­ran­ta ja Esa Lin­dell jäi­vät maa­li­köy­häs­sä pe­lis­sä pis­teit­tä.

Co­lum­bus Blue Jac­ket­sin Pat­rik Lai­ne hank­ki it­sel­leen kak­si syöt­tö­pis­tet­tä jouk­ku­een­sa vie­rail­les­sa Tam­pa Bay Light­nin­gin ho­teis­sa, mut­ta Lai­neen seu­ra kär­si sil­ti 3–6 tap­pi­on. Mui­ta suo­ma­lai­sia ei ol­lut pe­lis­sä.

Det­roit Red Wings läi­mi Win­ni­peg Jet­sin la­koon hur­jin lu­vuin 7–5. Det­roi­tin Ol­li Määt­tä ei pääs­syt run­sais­ta maa­leis­ta osal­li­sek­si. Det­roi­tin maa­lia vah­ti­nut Vil­le Hus­so tor­jui 32 ker­taa ja pääs­ti vii­si läpi.

Pit­ts­burgh Pen­guins kaa­toi vie­rail­leen Van­cou­ver Ca­nuck­sin 5–4. Ot­te­lun ai­no­a­na suo­ma­lai­se­na jäil­lä Pit­ts­burg­hin pai­das­sa pe­lan­nut Kas­pe­ri Ka­pa­nen ei pääs­syt pis­teil­le.