STT–AFP

Suo­men kans­sa sa­mas­sa al­ku­loh­kos­sa pe­lan­nut ja loh­kon voit­ta­nut Sak­sa pää­see ta­voit­te­le­maan mi­ta­lia mies­ten MM-ko­ri­pal­los­sa. Sak­sa ku­kis­ti kes­ki­viik­ko­na puo­li­vä­lie­räs­sä Lat­vi­an 81–79 ja ete­ni vä­lie­riin Yh­dys­val­to­ja vas­taan.

Lat­vi­al­le tap­pio oli kir­ve­le­vä, sil­lä jouk­kue oli jo ku­kis­ta­nut mes­ta­ruut­ta puo­lus­ta­neen Es­pan­jan ja To­ki­on olym­pi­a­lais­ten ho­pe­a­jouk­ku­een Rans­kan en­nen puo­li­vä­lie­riä. Sak­saa vas­taan Lat­via kiri kym­me­nen pis­teen joh­toon ot­te­lun alus­sa, mut­ta ot­te­lun puo­li­vä­lis­sä Sak­sa joh­ti kah­del­la pis­teel­lä. Toi­sel­la puo­lis­kol­la joh­to­paik­ka vaih­te­li, mut­ta Sak­sa veti pi­dem­män kor­ren.

Franz Wag­ner oli Ma­ni­las­sa Sak­san te­hok­kain 16 pis­teel­lään. And­re­as Obst heit­ti 13 pis­tet­tä ja Mo­ritz Wag­ner 12 pis­tet­tä. Pe­lin­te­ki­jä Den­nis Schrö­de­rin heit­to­kä­si oli koh­mees­sa, sil­lä 26 pe­li­ti­lan­ne­hei­tos­ta vain nel­jä tuot­ti ko­rin.

Ar­turs Za­gars oli Lat­vi­an pa­ras 24 pis­teel­lään.

Päi­vän toi­ses­sa puo­li­vä­lie­räs­sä Ka­na­da peit­to­si Slo­ve­ni­an 100–89. Ka­na­da koh­taa vä­lie­ris­sä Ser­bi­an.

Kah­den en­sim­mäi­sen jak­son jäl­keen peli oli vie­lä ta­san 50–50. Slo­ve­nia pu­to­si kol­man­nel­la nel­jän­nek­sel­lä yh­dek­sän pis­teen pää­hän. Jouk­ku­een urak­ka han­ka­loi­tui pää­tös­nel­jän­nek­sel­lä en­ti­ses­tään, kun Slo­ve­ni­an su­per­täh­ti Luka Don­cic ot­ti toi­sen tek­ni­sen vir­heen­sä ja jou­tui ken­täl­tä si­vuun.

Ka­na­dan yk­kös­pis­te­mies oli 31 pin­naa pus­sit­ta­nut ta­ka­mies Shai Gil­ge­ous-Ale­xan­der. Don­cic sum­ma­si 26 pis­tet­tä.

MM-tur­naus hui­pen­tuu sun­nun­tai­na mi­ta­li­pe­lei­hin.