STT

Toi­sen ot­te­lun­sa jal­ka­pal­lon EM-lop­pu­tur­nauk­ses­sa pe­lan­neet Sveit­si ja Skot­lan­ti pe­la­si­vat 1–1-ta­sa­pe­lin kes­ki­vii­kon myö­häi­sil­las­sa Köl­nis­sä. Kum­mat­kin maa­lit näh­tiin en­sim­mäi­sel­lä puo­li­a­jal­la, kun Skot­lan­nin Scott McTo­mi­nay vei jouk­ku­een­sa joh­toon. Maa­li mer­kit­tiin aluk­si Sveit­sin omak­si maa­lik­si, kun lo­pul­li­sen verk­koon pää­ty­neen lau­kauk­sen oh­ja­si epä­on­ni­ses­ti Sveit­sin Fa­bi­an Schär.

Sveit­sin Xher­dan Sha­qi­ri tä­räyt­ti pal­lon rei­lut kym­me­nen mi­nuut­tia myö­hem­min ylä­nurk­kaan näyt­tä­väl­lä lau­kauk­sel­la, ja lop­pu­tu­lok­sek­si kir­jat­tiin 1–1.

A-loh­kos­sa Sveit­si pi­tää tois­ta si­jaa isän­tä­maa Sak­san pe­räs­sä. Skot­lan­ti on yh­del­lä pis­teel­lään vie­lä nol­lis­sa ole­van Un­ka­rin edel­lä.

Skot­lan­nin ete­ne­mi­sel­le jat­ko-ot­te­lui­hin tuli mut­ka, kun jouk­ku­eel­le tär­keä top­pa­ri Kie­ran Tier­ney louk­kaan­tui il­ke­än nä­köi­ses­ti toi­sel­la puo­lis­kol­la.