STT

Jää­kiek­ko­lii­gan täk­si il­lak­si ot­te­luoh­jel­maan mer­kit­ty kamp­pai­lu Tap­pa­ran ja Lu­kon vä­lil­lä siir­tyy Tap­pa­ran jouk­ku­een sai­ras­ta­paus­ten vuok­si, tie­dot­ti Lii­ga net­ti­si­vuil­laan. Uu­si pe­li­päi­vä tar­ken­tuu myö­hem­min.

Louk­kaan­tu­mis­ten sekä vii­me yö­nä il­men­nei­den sai­ras­tu­mis­ten ta­kia tam­pe­re­lais­jouk­kue ei saa jal­keil­le Lii­gan sään­tö­jen vaa­ti­maa pe­laa­ja­mää­rää jääl­le.

Luk­ko joh­taa Lii­gaa, Tap­pa­ra on kol­man­te­na.