Art­tu Mä­ke­lä / STT

Jää­kie­kon NHL:ssä To­ron­to Map­le Le­afs vei ko­ti­kau­ka­los­saan voi­ton Dal­las Star­sis­ta maa­lein 5–4.

Avau­se­räs­tä 2–1-joh­dos­sa luis­tel­leen Dal­la­sin on­ni kään­tyi heti seu­raa­vas­sa eräs­sä, kun To­ron­to pai­noi ohit­se kah­den yli­voi­ma­maa­lin tur­vin.

Pää­tö­se­rän 12. mi­nuu­til­la Jev­ge­ni Da­do­no­vin ran­gais­tus­lau­kaus toi te­xa­si­lai­set vie­lä isän­tien ta­sal­le. Nou­su tys­sä­si kui­ten­kin heti läh­töön, kun Mitc­hell Mar­ner ja Wil­li­am Ny­lan­der ta­koi­vat kum­pi­kin To­ron­tol­le maa­lin vie­lä sa­mai­sen mi­nuu­tin ai­ka­na.

Dal­la­sin suo­ma­lais­puo­lus­ta­ja Miro Heis­ka­nen kir­jaut­ti ot­te­lun vii­mei­ses­tä osu­mas­ta syöt­tö­pis­teen. Heis­ka­nen on kui­tan­nut ku­lu­val­ta kau­del­ta te­hot 5+26.

Ot­te­lun täh­tiin lu­keu­tui­vat kak­si maa­lia teh­nyt ja yh­den syöt­tö­pis­teen na­pan­nut Ny­lan­der sekä to­ron­to­lai­sen jouk­ku­e­to­ve­ri John Ta­va­res, jon­ka ti­lil­le ki­lah­ti maa­li ja kak­si syöt­tö­pis­tet­tä.

Te­ho­pis­teil­le pääs­syt Heis­ka­nen nap­pa­si Ka­na­dan-vi­sii­til­lä myös kah­den mi­nuu­tin ran­gais­tuk­sen, joka tuli ot­te­lun toi­ses­sa eräs­sä To­ron­ton ruot­sa­lais­hyök­kää­jän Pon­tus Holm­ber­gin kouk­kaa­mi­ses­ta.

Dal­la­sin muut suo­ma­lai­set Roo­pe Hintz, Jani Ha­kan­pää ja Esa Lin­dell jäi­vät To­ron­tos­sa te­ho­pis­teit­tä.

New Yor­kin iko­ni­ses­sa Ma­di­son Squ­a­re Gar­de­nis­sa isän­tä­jouk­kue Ran­gers ku­kis­ti flo­ri­da­lais­vie­raan­sa Tam­pa Bay Light­nin­gin maa­lein 3–1. Voit­to oli Ran­ger­sil­le kol­mas pe­rä­jäl­keen.

Ot­te­lun maa­li­ku­nin­gas oli New Yor­kil­le kak­si maa­lia teh­nyt Jim­my Ve­sey.