STT

Ko­ri­pal­lon NBA:ssa Lau­ri Mark­ka­sen Utah Jazz kär­si toi­sen pe­rät­täi­sen tap­pi­on­sa Pho­e­nix Sun­sil­le. Tiuk­ka ot­te­lu päät­tyi kah­den jat­ko­e­rän jäl­keen Pho­e­ni­xin 140–137-voit­toon.

Uta­hin suo­ma­lai­nen oli jouk­ku­een­sa te­hok­kain kau­den isoim­mal­la pis­te­po­til­laan. 38 pis­tet­tä heit­tä­nyt Mark­ka­nen nap­pa­si myös tup­la-tup­lan 17 le­vy­pal­lon sii­vit­tä­mä­nä.

Ot­te­lun te­ho­mies oli vain pis­teen enem­män heit­tä­nyt Pho­e­ni­xin Ke­vin Du­rant 39 pis­teel­lä.

Kak­si päi­vää ai­em­min Pho­e­nix päi­hit­ti Uta­hin Salt Lake Ci­tys­sä lu­ke­min 131–128.

Pho­e­nix joh­ti ot­te­lun al­ku­puo­lis­kol­la yli kym­me­nel­lä pis­teel­lä, mut­ta Utah sai ki­rit­tyä eron var­si­nai­sen pe­li­a­jan lop­puun men­nes­sä. Ot­te­lu meni Mark­ka­sen ko­rin myö­tä jat­ko­e­rään.

En­sim­mäi­nen jat­ko­e­rä meni Pho­e­ni­xin hal­lin­nas­sa, mut­ta Uta­hin vii­me het­ken ko­ril­la ot­te­lun rat­kai­sua läh­det­tiin ha­ke­maan toi­ses­ta jat­ko­e­räs­tä.

Toi­sen jat­ko­e­rän lo­pul­la näh­tiin draa­maa, sil­lä pe­li­kel­lon näyt­tä­es­sä nol­laa Mark­ka­sel­le ol­tiin an­ta­mas­sa Du­ran­tin vir­heen vuok­si kol­me va­paa­heit­toa ja mah­dol­li­suus vie­dä ot­te­lu jo kol­man­teen jat­ko­e­rään.

Pho­e­nix kui­ten­kin haas­toi tuo­mi­on on­nis­tu­nees­ti, ja ot­te­lu päät­tyi kol­men pis­teen erol­la Jaz­zin vie­ras­tap­pi­oon.