Pasi Rein / STT

Sei­väs­hy­pyn Eu­roo­pan mes­ta­ri Wil­ma Mur­to pal­kit­tiin odo­te­tus­ti vuo­den suo­ma­lai­se­na ylei­sur­hei­li­ja­na Ur­hei­lu­lii­ton (SUL) ylei­sur­hei­lu­gaa­las­sa per­jan­tai­na. Tar­jon­ta oli to­sin poik­keuk­sel­li­sen ta­so­kas, kun Topi Rai­ta­nen saa­vut­ti Eu­roo­pan mes­ta­ruu­den es­te­juok­sus­sa, Kris­tii­na Mä­ke­lä EM-ho­pe­an kol­mi­loi­kas­sa ja Las­si Ete­lä­ta­lo EM-prons­sin kei­hääs­sä.

–  Voi ol­la yl­peä, jos täl­lai­se­na vuon­na on­nis­tuu ole­maan Vuo­den ylei­sur­hei­li­ja. Ylei­sur­hei­lu on ol­lut hy­väs­sä nou­sus­sa, ja koko maa­jouk­ku­een kau­si on ol­lut mah­ta­va, Mur­to tii­vis­ti me­nes­tys­ke­sän lii­ton tie­dot­tees­sa.

Mur­ron vuo­si al­koi jal­ka­vam­mal­la, sit­ten kiu­sa­si ko­ro­na. Eu­ge­nen MM-ki­sois­sa hei­nä­kuus­sa hän teki jo uran­sa sii­hen saak­ka kor­keim­man hy­pyn, mut­ta jou­tui tyy­ty­mään kuu­den­teen si­jaan pu­dot­tu­aan 470:ssä ri­man pääl­le.

Täy­so­su­ma näh­tiin Münche­nin sta­di­o­nil­la 17. elo­kuu­ta. Mur­to ot­ti Eu­roo­pan mes­ta­ruu­den Suo­men en­nä­tyk­sel­lä 485.

Saa­vu­tuk­ses­sa riit­ti su­lat­te­le­mis­ta.

–  Oman ur­hei­li­jai­den­ti­tee­tin kans­sa on ol­lut pie­ni krii­si, Mur­to tun­nus­ti gaa­las­sa.

–  Nyt ei ol­lut "jees pää­sin fi­naa­liin" -tun­nel­mia. Tuli täy­si pot­ti. Se on asia, jo­hon piti vä­hän to­tu­tel­la.

Vii­me viik­koi­na Mur­to on pääs­syt val­men­ta­jan­sa Jar­no Koi­vu­sen kans­sa tu­tum­piin ym­py­röi­hin Ku­pit­taan hal­lis­sa Tu­rus­sa.

–  Mes­ta­ruu­den jäl­keen tu­lee kai­ken­lais­ta sää­töä, mut­ta olem­me Jar­non kans­sa pyr­ki­neet sii­hen, et­tä pe­ru­sa­si­at ei­vät muut­tui­si uu­sis­sa olois­sa ja haas­teis­sa, Mur­to ker­toi.

–  Päi­vit­täi­nen te­ke­mi­nen mais­tuu hy­väl­tä, vaik­ka ta­ka­na on elä­mä­ni kesä ja sel­keä kään­ne ural­le.

Mur­to sai ar­keen hy­vän neu­von myös 800 met­rin kol­min­ker­tai­sel­ta maa­il­man­mes­ta­ril­ta Wil­son Kip­ke­te­ril­tä.

–  Wil­so­nin neu­vo oli, et­tä var­je­le sitä, mitä si­nul­la on, Mur­to pal­jas­ti.

Rai­ta­nen pal­kit­tiin ylei­sur­hei­lu­gaa­las­sa vuo­den kes­tä­vyys­juok­si­ja­na. Ete­lä­ta­lo sai par­haan heit­tä­jän pal­kin­non.